Відділ аспірантури і докторантури

Військова підготовка
1Військової підготовки

Інженерно-технологічний факультет
1Деканат інженерно-технологічного факультету
2Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу
3Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
4Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці
5Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва
6Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв

Факультет Агрономії та лісівництва
1Деканат факультету агрономії та лісівництва
2Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин
3Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища
4Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії
5Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства
6Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур
7Наукова вимірювальна агрохімічна лабораторія кафедри екології та охорони навколишнього середовища
8Науково-вимірювальна агрохімічна лабораторія

Факультет економіки та підприємництва
1Деканат факультету економіки та підприємництва
2Кафедра Економіки та підприємницької діяльності
3Кафедра Комп`ютерних наук та економічної кібернетики
4Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій
5Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму

Факультет менеджменту та права
1Деканат факультету менеджменту та права
2Кафедра Аграрного менеджменту та маркетингу
3Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії
4Кафедра Історії України та філософії
5Кафедра Права
6Кафедра Української та іноземних мов

Факультет обліку та аудиту
1Деканат факультету обліку та аудиту
2Кафедра Аналізу та аудиту
3Кафедра Аналізу та статистики
4Кафедра Аудиту та державного контролю
5Кафедра Бухгалтерського обліку
6Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки
7Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії
1Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії
2Кафедра Ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи
3Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів
4Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва
5Кафедра Технології виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі
6Кафедра Харчових технологій та мікробіології