1Відділ аспірантури і докторантури
2Факультет менеджменту та права
3Інженерно-технологічний факультет
4Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії
5Факультет Агрономії та лісівництва
6Військова підготовка
7Факультет економіки та підприємництва
8Факультет обліку та аудиту