Факультет обліку та аудиту


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2023-05-03 19:27:00 опублік. Руда Оксана Леонтіївна

  Фото 03.05.23 р. відбулось засідання кафедри Фінансів,банківської справи та страхування за активної участі стейкхолдера доктора економічних наук, заступника директора центру – завідувача відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Сьомченкова О.А. На засідані обговорювалось питання щодо оновлення тематики дипломних робі здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 «Фінанси,банківська справа страхування та фондовий ринок», де були надані конкретні практичні поради стейкхолдера щодо баз виробничої практики відповідно до оновлених тем магістерських робіт. Така співпраця дозволить підвищити якість освітнього процесу в набуті практичних навиків обраної спеціальності.
 • 2023-05-03 19:24:36 опублік. Руда Оксана Леонтіївна

  Фото 03.05.23 р на факультеті обліку та аудиту відбулось засідання державної екзаменаційної комісії в складі якої були: доктор економічних наук, заступник директора центру – завідувача відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Сьомченков О.А. голова ДЕК, кандидат історичних наук, доцент Федоришина Л.І. заступник голови ДЕК, ректор ВНАУ Мазур В.А., завідувач кафедри Фінансів,банківської справи та страхування доктор економічних наук, професор Вдовенко Л.О., доктор економічних наук, професор Алескерова Ю.В., кандидат економічних наук, доцент Руда О.Л. щодо здачі державного іспиту студентами 4 –го курсу спеціальності 072 «Фінанси,банківська справа та страхування». Впродовж навчання на першому бакалаврському рівні здобувачі отримали необхідні знання з фахових дисциплін, що дозволило їм успішно скласти державний іспит що є основою для отримання диплома бакалавра. По завершенню роботи ДЕК ректор ВНАУ, декан факультету обліку та аудиту,привітали студентів з успішним складенням іспиту та виявили сподівання що дані здобувачі продовжать своє навчання на другому (магістерському) рівня освіти спеціальності 072 «Фінанси,банківська справа та страхування».
 • 2023-04-28 17:49:31 опублік. Грищук Надія Вікторівна

  Фото 27.04.2023р. на першій великій перерві в приміщенні бібліотеки, куратором гр.11-ФБС Грищук Н.В. та соціальним педагогом Дзюбою І.Г. було проведено виховну годину-бесіду,темою якої стали неформальні (деструктивні) рухи молодіжної субкультури. Поряд із поняттям екологічної,економічної,продовольчої безпеки найбільш актуальним сьогодні є поняття ідейної безпеки. Сучасний віртуальний простір іноді виступає платформою для впливу деструктивних ідей на ціннісні орієнтири молоді. Головним лейтмотивом зустрічі - оволодіти соціальною реальністю,формувати мотиваційну сферу здобувача вищої освіти, позитивні установки,критичність мислення,стресостійкість. Подібні виховні заходи покликані захистити життєвий простір здобувача вищої освіти від ідеологічної безпеки і наповнити його базовими цінностями власної етнічної культури.
 • 2023-04-25 16:39:45 опублік. Руда Оксана Леонтіївна

  Фото 25.04.2023 р. в межах співпраці кафедри фінансів, банківської справи та страхування з банківськими установами з метою підвищення якості освітнього процесу була запрошена на зустріч із студентами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня освіти начальник відділу касових операцій АТ «Ощадбанк» (м. Вінниця) Олена Діденко, яка виступила із змістовною доповіддю про новинки в наданні послуг АТ «Ощадбанк» в умовах сучасних викликів. Зустріч супроводжувалась запитаннями до доповідача значною кількістю студентів.
 • 2023-04-20 16:01:16 опублік. Руда Оксана Леонтіївна

  Фото 20.04.2023 р. магістри спеціальності 072 «Фінанси,банківська справа та страхування» мали індивідуальні консультації із керівниками дипломних робіт з питань написання відповідних розділів дипломних робіт та наукових публікацій.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . . . 169 

  головна intranet   головна internet