Факультет обліку та аудиту


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2020-04-29 19:49:24 опублік. Корпанюк Тетяна Миколаївна

  Фото 21.04.2020 відбулось дистанційне відкрите лекційне заняття к.с.-г.н., доцента кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Фостолович Валентини Анатоліївни з дисципліни «Облік і оподаткування» на тему «Оподаткування та облік розрахунків за обов’язковими утриманнями із доходів фізичних осіб» для студентів д.ф.н. 2 курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування»
  Лекційне заняття було проведено в дистанційному режимі (онлайн) за допомого використання електронного ресурсу conferences.vnau за посиланням http://conference.vsau.org/b/nyz-prp-q7f.
  В режимі онлайн відвідали лекційне заняття 50 студентів та 16 представників професорсько-викладацького складу університету, зокрема викладачі кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Гудзенко Н.М., Корпанюк Т.М., Правдюк М.В, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Подолянчук О.А., голова навчально-методичної комісії факультету обліку та аудиту Федоришина Л.І., заступник декана факультету Коваль Н.І., декан факультету обліку і аудиту Здирко Н.Г., директор навчально-наукового центру Тітаренко Ольга Михайлівна та інші.
  Лекція проведена на високому професійному, навчальному та науковому рівнях.
 • 2020-04-28 21:12:40 опублік. Мулик Ярославна Ігорівна

  Фото 27.04.2020 р. на 3 -й парі відбулося дистанційне відкрите лекційне заняття доцента кафедри аудиту та державного контролю Мулик Ярославни Ігорівни з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» для студентів групи 31-ОП, 42-ОП спеціальності «Облік і оподаткування» денної форми навчання факультету обліку та аудиту на тему: «Організація та планування проведення контрольно-ревізійної роботи». Лекційне заняття відбулося онлайн в форматі конференції ! До лекційного заняття долучились проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Гунько І.В., декан факультету обліку та аудиту к.е.н., доцент Здирко Н.Г., завідувач кафедри бухгалтерського обліку доктор економічних наук, професор Правдюк Н.Л., завідувач кафедри аналізу та статистики к.е.н., доцент Мулик Т.О., завідувач кафедри аудиту та державного контролю к.е.н., доцент Гуцаленко О.О., викладачі університету Коваль Н.І., Коваль Л.В., Томчук О.Ф., Федоришина Л.І., Чудак Л.А., Козаченко А.Ю., Шевчук О.Д., Томашук І.В. ! Лекційне заняття відбувалось у формі відкритої дискусії ! Лекція супроводжувалась презентацією яка додала чіткості та лаконічності ведення лекційного заняття ! Новий формат спілкування урізноманітнює застосування методів навчання та виховання, спонукає студентів до розвитку самостійного мислення, активності та можливість сприйняття ними нової інформації !
 • 2020-04-27 12:53:02 опублік. Томашук Інна Вікторівна

  Фото 27.04.2020 р. на 1-й парі відбулося дистанційне відкрите лекційне заняття доцента кафедри аналізу та статистики Томчук О.Ф. з дисципліни "Управлінський аналіз" для студентів 3-го курсу спеціальності "Публічне управління та адміністрування" денної форми навчання. До лекційного заняття долучились проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Гунько І.В., декан факультету обліку та аудиту к.е.н., доцент Здирко Н.Г., завідувач кафедри аналізу та статистики Мулик Т.О., викладачі університету Правдюк Н.Л., Коваль Н.І., Коваль Л.В., Фабіянська В.Ю., Гуцаленко О.О., Петриченко О.А., Федоришина Л.І., Чудак Л.А., Томашук І.В. ! Лекційне заняття відбулося онлайн у форматі конференції. Лекція викладена змістовно та логічно. Зміст лекції відповідає сучасному рівню світової та вітчизняної науки. Презентація, слайди виконували допоміжну ілюстративну функцію та допомагали студентам конспектувати головне. Лекцію проведено на високому науковому, організаційному та методичному рівнях та з високою виховною ефективністю !
 • 2020-04-27 09:40:30 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  Шановні колеги! 28.04.2020 р. на 2-ій парі відбудеться дистанційне відкрите практичне заняття ст.викладача кафедри аудиту та державного контролю Чудак Л.А. з дисципліни "Податковий контроль" для студентів 3-го курсу спеціальності "Облік та оподаткування" денної форми навчання. Практичне заняття відбудеться он-лайн в форматі конференції. Доступ за посиланням: https://conference.vsau.org/b/hqy-mn6-g4h
 • 2020-04-24 11:02:13 опублік. Мулик Ярославна Ігорівна

  Шановні колеги! 27.04.2020 р. на 3-ій парі відбудеться дистанційне відкрите лекційне заняття доцента кафедри аудиту та державного контролю Мулик Я.І. з дисципліни "Внутрішньогосподарський контроль" для студентів 3-го та 4-го курсів спеціальності "Облік та оподаткування" денної форми навчання. Лекційне заняття відбудеться он-лайн в форматі конференції. Долучитись до заняття можна за посиланням
 • . . . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . . . 148 

  головна intranet   головна internet