Факультет обліку та аудиту


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2020-06-23 16:46:39 опублік. Коваль Наталія Іванівна

  Фото Оголошення!
  На факультеті обліку та аудиту у період з 3 червня по 22 червня 2020року в системі «Відеоконференція ВНАУ» з використанням платформи Big Вlue Вutton у режимі відео- і аудіо- запису відбулись у дистанційному режимі бакалаврські комплексні державні кваліфікаційні іспити для студентів галузі знань «Економіка і підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання, а також для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання по присвоєнню освітньої кваліфікації. Студенти продемонстрували високий рівень підготовки, обізнаність у сучасних проблемах обліку, оподаткування, контролю, аналізу, фінансів та страхування.
  Робота Державної екзаменаційної комісії, була проведена дистанційно згідно затверджених графіків.
  Всіх студентів вітаємо з успішним складанням іспиту!
 • 2020-06-03 11:53:53 опублік. Правдюк Марина Володимирівна

  Фото 25.05.2020 р. на 1-ій парі відбулося дистанційне відкрите лекційне заняття доцента кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки факультету обліку та аудиту Правдюк Марини Володимирівни з дисципліни «Облік інвестиційної та інноваційної діяльності» для студентів 41-ї групи 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на тему: «Інновації в системі обліково-інформаційного забезпечення».
  Лекційне заняття було проведено в режимі он-лайн з використанням електронного ресурсу Zoom за посиланням https://us04web.zoom.us/j/8721252259?pwd=OXlheWUzalFvTVNhMFpjRjRic2FGQT09.
  В режимі онлайн відвідали лекційне заняття 13 студентів. До лекційного заняття також долучились проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Гунько І.В., директор навчально-накового центру Тітаренко О.М., заступник декана з навчальної роботи факультету обліку та аудиту Коваль Н.І., заступник декана з наукової роботи факультету обліку та аудиту Іщенко Я.П., завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Подолянчук О.А., завідувач кафедри аналізу та статистики Мулик Т.О., голова методичної комісії факультету Федоришина Л.І., викладачі факультету Гудзенко Н.М., Корпанюк Т.М., Козаченко А.Ю. та провідний інженер-програміст обчислювального центру Лебідь О.В.
  Подолянчук О.А. зазначила, що тема лекції відповідає робочій програмі. Новий формат спілкування урізноманітнює застосування методів навчання та виховання, спонукає студентів до розвитку самостійного мислення, активності та можливість сприйняття ними нової інформації. Викладач наголосила на внутрішньопредметних і міжпредметних зв`язках матеріалу лекції, здійснивши короткий огляд матеріалу, що розглядався на попередніх заняттях та пов’язавши його із базовими знаннями студентів з економічних дисциплін, які вивчались раніше.
  Коваль Н.І. також позитивно оцінила проведене лекційне заняття і, зокрема, зазначила що відкрите лекційне заняття проведене Правдюк М.В. має логічну послідовність, містить чіткі та лаконічні визначення основних понять і термінів відповідно до теми. Викладач ознайомила студентів з основними напрямками та формами інноваційної діяльності, її видами; розглянуто показники, що характеризують інноваційний потенціал підприємства, поняття та етапи інноваційного проекту; особливості та форми державного регулювання інноваційної діяльності. Лекція має науково-практичний та проблемний характер.
 • 2020-06-03 10:39:55 опублік. Коваль Наталія Іванівна

  ОГОЛОШЕННЯ!!!
  ГРАФІК роботи ДЕК щодо прийому комплексного державного іспиту за фахом студентами ОКР «Бакалавр» факультету обліку та аудиту
  заочної форми навчання 2020 року випуску
  за напрямом 6.030509 «Облік і аудит»
  09.06. 2020 р. на 10:00
  1 Бабуркіна Аліна Олегівна
  2 Біліченко Галина Анатоліївна
  3 Дудник Діана Вікторівна
  4 Користа Тетяна Сергіївна
  5 Осадча Наталія Ігорівна
  6 Павлова Вікторія Сергіївна
  7 Піхоцький Юрій Васильович
  8 Присіч Юлія Олегівна
  9 Прібилова Наталя Василівна
  10 Пшенична Наталія Сергіївна
  11 Стасюк Людмила Іванівна
  12 Якименко Ірина Петрівна
  09.06. 2020 р. на 12:00
  1 Антонюк Ірина Петрівна
  2 Бушмельова Ганна Петрівна
  3 Витрученко Ірина Олегівна
  4 Войтенко Марина Сергіївна
  5 Зварич Яна Миколаївна
  6 Король Ольга Григорівна
  7 Майданюк Дмитро Станіславович
  8 Марченко Ірина Сергіївна
  9 Перепелиця Вікторія Вікторівна
  10 Поліщук Оксана Олексіївна
  11 Черкес Тетяна Сергіївна
  12 Шкобінова Наталя Володимирівна
  09.06. 2020 р. на 14:00
  1 Біла Ольга Мирославівна
  2 Білоус Людмила Іванівна
  3 Врублевська Любов Вікторівна
  4 Галінська Світлана Петрівна
  5 Грамушняк Анна Михайлівна
  6 Дворщенко Ольга Олександрівна
  7 Дмитришена Софія Василівна
  8 Килинчук Юлія Дмитрівна
  9 Коковіхін Сергій Дмитрович
  10 Колотуха Тетяна Федорівна
  11 Кулик Оксана Іванівна
  12 Куляс Владислав Вікторович
  10.06. 2020 р. на 10:00
  1 Гаврилюк Валерія Анатоліївна
  2 Лубенцова Тетяна Юріївна
  3 Марченко Тетяна Олександрівна
  4 Ноговська Оксана Миколаївна
  5 Ордатій Наталія Юріївна
  6 Пархоменко Наталія Андріївна
  7 Порицька Ірина Юріївна
  8 Пятківська Марина Олександрівна
  9 Сідлецький Валерій Вацлавович
  10 Царан Катерина Василівна
  11 Швець Ольга Юріївна
  12 Шеванюк Наталія Артурівна
  10.06. 2020 р. на 12:00
  1 Гідзіль Ірина Павлівна
  2 Гребінна Андріана Олексіївна
  3 Діхтяренко Ілона Валентинівна
  4 Дроздова Анастасія Олегівна
  5 Козаченко Олена Олександрівна
  6 Кузнєцова Ольга Олександрівна
  7 Кульбака Віталій Олександрович
  8 Кучурікова Аліна Русланівна
  9 Максименко Юлія Юріївна
  10 Назаренко Наталія Романівна
  11 Пастух Юлія Олександрівна
  12 Серга Дмитро Сергійович

  10.06. 2020 р. на 14:00
  1 Круць Наталія Сергіївна
  2 Македон Світлана Василівна
  3 Остапенко Дмитро Олександрович
  4 Самойловських Світлана Олександрівна
  5 Снігур Тетяна Олександрівна
  6 Тихоненко Ольга Павлівна
  7 Чепіжак Ангеліна Валеріївна
  8 Черниш Вікторія Олександрівна
  9 Шеванюк Павло Олегович
  10 Шумська Діана Валеріївна
  11 Юра Діана Юріївна
  12 Янчук Станіслав Сергійович
  Декан факультету
  обліку та аудиту Н.Г. Здирко
 • 2020-06-03 10:18:35 опублік. Коваль Наталія Іванівна

  ОГОЛОШЕНЯ!
  ГРАФІК
  роботи ДЕК щодо прийому комплексного державного іспиту за фахом студентами ОКР «Бакалавр» факультету обліку та аудиту заочної форми навчання 2020 року випуску за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит»
  03.06. 2020 р. на 10:00
  1 Дрозд Ольга Василівна
  2 Дудник Тетяна Володимирівна
  3 Камянецький Олександр Віталійович
  4 Кірше Марина Юріївна
  5 Кукуруза Богдан Володимирович
  6 Науменко Марія Валеріївна
  7 Нізіцька Алла Валеріївна
  8 Новак Альона Володимирівна
  9 Пилявець Валентина Сергіївна
  10 Рибак Ілона Олексіївна
  11 Шаравська Марина Василівна
  12 Якубишен Владислав Станіславович
  03.06. 2020 р. на 12:00
  1 Бойко Лілія Леонідівна
  2 Грищук-Пінчук Ірина Сергіївна
  3 Димінська Олена Сергіївна
  4 Капустян Людмила Миколаївна
  5 КолісніченкоДіана Олександрівна
  6 Крот Наталія Ігорівна
  7 Магденко Олена Юріївна
  8 Мазур Анастасія Миколаївна
  9 Мацяка Вероніка Ігорівна
  10 Тарасов Віталій Олексійович
  11 Тищенко Марія Олександрівна
  12 Шліхта Іванна Олександрівна
  03.06. 2020 р. на 14:00
  1 Байло Каріна Василівна
  2 Гончар Ольга В’ячеславівна
  3 Горчиця Дар’я Дмитрівна
  4 Засідатель Іван Володимирович
  5 Ільченко Анастасія Валентинівна
  6 Менкаль Діана Юріївна
  7 Острук Богдан Юрійович
  8 Сергійчук Аліна Сергіївна
  9 Ткач Анастасія Вячеславівна
  10 Хіміч Вікторія Сергіївна
  Декан факультету
  обліку та аудиту Н.Г. Здирко
 • 2020-05-23 22:42:30 опублік. Корпанюк Тетяна Миколаївна

  25.05.2020 р. на 1 -й парі відбудеться дистанційне відкрите лекційне заняття доцента кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки факультету обліку та аудиту Правдюк Марини Володимирівни з дисципліни «Облік інвестиційної та інноваційної діяльності» для студентів 41-ї групи 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на тему: «Інновації в системі обліково-інформаційного забезпечення».
  Лекційне заняття буде проведено в режимі онлайн за допомогою використання електронного ресурсу Zoom. https://us04web.zoom.us/j/8721252259?pwd=OXlheWUzalFvTVNhMFpjRjRic2FGQT09. Ідентифікатор конференції: 872 125 2259. Пароль: 916255.
 • . . . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . . . 148 

  головна intranet   головна internet