Факультет обліку та аудиту


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2019-10-16 14:47:42 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  ОГОЛОШЕННЯ
  18.10.2019 р. на другій парі в аудиторії 1403 відбудеться відкрите практичне заняття з дисципліни «Аудит» к.е.н., старшого викладача кафедри аудиту та державного контролю Козаченко Анни Юріївни для студентів 4 курсу групи ОП-18 ступеневики спеціальності "Облік і оподаткування" денної форми навчання факультету обліку та аудиту на тему: «Метод та методичні прийоми в аудиті».
  Запрошуються усі бажаючі.
 • 2019-10-16 14:46:47 опублік. Чудак Ліна Анатоліївна

  ОГОЛОШЕННЯ
  18.10.2019 р. на першій парі в аудиторії 3315 відбудеться відкрите практичне заняття з дисципліни «Податкова система» к.е.н., старшого викладача кафедри аудиту та державного контролю Чудак ЛіниАнатоліївни для студентів 3 курсу групи 32-ОП спеціальності "Облік і оподаткування" денної форми навчання факультету обліку та аудиту на тему: «Податок на додану вартість».
  Запрошуються усі бажаючі.
 • 2019-10-11 23:22:08 опублік. Коваль Олена Вікторівна

  Фото 10-11 жовтня 2019 року у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ) відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція « Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції», яка була присвячена 60-річчю кафедри обліку та оподаткування, у якій прийняли участь викладачі факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л. та кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики Мулик Т.О. Учасниками конференції, серед яких були представники вищих навчальних закладів та організацій України, зокрема ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Тернопільського національного економічного університету, Львівського торговельно-економічного університету, Національної академії статистики, обліку та аудиту, ДУ «Житомирська політехніка», Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Методологічної ради з бухгалтерського обліку при МФУ, Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України та інших навчальних та наукових закладів були розглянуті питання розвитку бухгалтерського обліку в умовах світових інтеграційних процесів, стану аудиту і його реформування в контексті Європейської інтеграції національної економіки, актуальних проблем розвитку теорії і практики економічного аналізу, а також обліково-контрольні аспекти оподаткування діяльності суб’єктів господарювання.
  Науковці ВНАУ привітали колег з ювілеєм та представили у своїх доповідях точки зору на проблематику обліково-аналітичного забезпечення управління платіжною спроможністю підприємства (Правдюк Н.Л.) та на актуальні питання аналізу інвестиційної діяльності і привабливості в умовах забезпечення інвестиційної безпеки підприємств (Мулик Т.О.). Вченими отримано сертифікати про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції « Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції», присвяченої 60-річчю кафедри обліку та оподаткування Національного університету біоресурсів і природокористування України.
 • 2019-10-07 19:48:51 опублік. Коваль Олена Вікторівна

  Фото 04-05 жовтня 2019 року у Державному університеті «Житомирська політехніка», м.Житомир відбулася Міжнародна наукова конференція «Розвиток інтегрованої фінансової звітності підприємств», у якій прийняли участь викладачі факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л. та доктор економічних наук, професор кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Плахтій Т.Ф.
  Учасниками конференції, серед яких були представники вищих навчальних закладів різних країн, зокрема Господарської академії ім. Д.А. Ценова (Республіка Болгарія), Гданського університету (Республіка Польща), Вищої школи економічної (Чеська республіка), Університету «Artifex» (Румунія), Білоруського державного економічного університету (Республіка Білорусь), Chartered Institute of Management Accountants (Велика Британія), а також провідних університетів України були розглянуті основні концепції та інструменти регулювання інтегрованої звітності підприємств, актуальні питання аналізу діяльності підприємств на основі інтегрованої звітності та особливості аудиту достовірності показників інтегрованої звітності.
  Науковці ВНАУ представили у своїх доповідях точки зору на проблематику звітності про людський капітал як елементу підвищення його цінності (Правдюк Н.Л.) та на питання інформаційного забезпечення формування звітності про управління за екологічними аспектом (Плахтій Т.Ф.). Вченими отримано сертифікати про активну участь у науковій конференції та високий рівень представлених тез цих доповідей.
 • 2019-10-03 15:55:50 опублік. Коваль Олена Вікторівна

  Фото 03 жовтня 2019 р. в ауд. 1304 о 11.30 (3-тя пара) проведено відкрите лекційне заняття доцента кафедри бухгалтерського обліку Коваль Любові Віталіївни з дисципліни «Облікова політика підприємств» для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня денної форми навчання, спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на тему: «Організаційно-технічний аспект формування облікової політики» та її робочий план відповідає робочій програмі з дисципліни «Облікова політика підприємств».
  Відкрите лекційне заняття відвідали: заступник декана факультету обліку та аудиту Коваль Н.І., представник навчально-методичної комісії факультету обліку та аудиту Козаченко А.Ю., завідувач кафедри бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л., доцент кафедри бухгалтерського обліку Любар О.О., асистент кафедри бухгалтерського обліку Бурко К.В., асистент кафедри бухгалтерського обліку Машевська А.А.
  Варто зазначити, що інформація подана лектором має логічну послідовність, містить чіткі та лаконічні визначення основних понять і термінів відповідно до теми. На початку заняття лектором сформульовано тему, план, мету лекції, наведено перелік ключових понять та термінів. Лектор вдало показала взаємозв`язки даної теми з попередніми, що дало можливість підготувати студентів до сприйняття нового матеріалу.Лекцію було забезпечено мультимедійним обладнанням.
  В цілому лекція проведена на високому методичному та педагогічному рівні, відповідає вимогам вищої школи щодо організації навчального процесу. Присутня професійна направленість.
 • . . . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . . . 148 

  головна intranet   головна internet