Факультет обліку та аудиту


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2019-10-02 12:09:43 опублік. Коваль Олена Вікторівна

  Фото 01.10.2018 р. на 2 парі в аудиторії 1205 відбулося відкрите лекційне заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік» доктора економічних наук, професора кафедри бухгалтерського обліку Правдюк Наталії Леонідівни для студентів 2 курсу спеціальності "Облік і оподаткування" денної форми навчання факультету обліку та аудиту на тему: «Предмет і метод бухгалтерського обліку».На занятті були присутні: проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи І.В.Гунько, завідувач відділу моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності Заремба Є.М., декан факультету обліку та аудиту Здирко Н.Г., секретар НМК факультету обліку та аудиту, к.е.н, старший викладач кафедри аудиту та державного контролю Козаченко А.Ю., викладачі кафедри бухгалтерського обліку к.е.н., доцент Любар О.О., асистент Бурко К.В., асистент Машевська А.А.. Тема лекції безпосередньо пов’язана з майбутньою професійною діяльністю студентів, які володітимуть знаннями щодо визначення сутності предмету бухгалтерського обліку, господарських процесів, як об’єктів обліку та особливостей застосування елементів методу бухгалтерського обліку. Майбутнім фахівцям з обліку і оподаткування важливо зрозуміти роль та завдання бухгалтерського обліку для прийняття управлінських рішень через визначення його предмету та методу. Набуті знання допоможуть засвоїти теоретичні аспекти щодо встановлення предмету бухгалтерського обліку, оскільки від цього залежить правильність визначення функцій працівників обліку. Крім цього, студенти володітимуть знаннями щодо відображення в обліку основних стадій кругообороту господарських засобів у процесі основної діяльності, а саме таких господарських процесів як постачання, виробництво та реалізація.
  Лекцію було забезпечено мультимедійним обладнанням. В цілому лекція проведена на високому методичному та педагогічному рівні, відповідає вимогам вищої школи щодо організації навчального процесу. Присутня професійна направленість.
 • 2019-10-01 15:28:42 опублік. Коваль Любов Віталіївна

  ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ
  03.10.2019 р. на 3 парі в аудиторії 1304 відбудеться відкрите лекційне заняття к.е.н.,доцента кафедри бухгалтерського обліку Коваль Любові Віталіївни з дисципліни «Облікова політика підприємств» для студентів 4 курсу спеціальності "Облік і оподаткування" денної форми навчання факультету обліку та аудиту на тему: «Організаційно-технічний аспект формування облікової політики».
  Запрошуються усі бажаючі.
 • 2019-09-24 10:26:14 опублік. Лепетан Інна Михайлівна

  27 вересня 2019 року на 2 парі в аудиторії 1304 відбудеться відкрите лекційне заняття Лепетан І.М., к.е.н., доцента кафедри бухгалтерського обліку з дисципліни "Управлінський облік" для студентів 4 курсу спеціальності "Облік і оподаткування" на тему "Облік витрат допоміжних виробництв". Запрошуються усі бажаючі.
 • 2019-04-08 18:42:27 опублік. Плахтій Тетяна Федорівна

  Фото 05.04.2019 р. студенти магістратури факультету обліку та аудиту Валентина Домбровська, Альона Бельдій, Марина Григораш, Анна Цуркан та Юлія Рабоконь разом з аспіранткою третього року денної форми навчання зі спеціальності 051 – економіка Дариною Костюченко взяли участь у Конференції наукової молоді Young Scientists Conference (YSC) 2.0 «Економічне майбутнє України», яка відбулась у м. Києві під егідою Української асоціації Римського клубу та Київського міжнародного економічного форуму.
  Конференція об’єднала понад 400 студентів-економістів з провідних університетів усієї країни, відібраних за результатами конкурсу економічних есе «Три ідеї для швидкого економічного зростання України», і була присвячена питанням економічної політики, підприємництва та особистісного розвитку.
  Метою конференції було формування нового погляду на стратегію економічного розвитку нашої держави, обєднання науковців і молодих підприємців навколо ідей збалансованого та соціально орієнтованого економічного розвитку.
  За відгуками, участь в конференції надала молодим і перспективним фахівцям цінні дороговкази, які спонукатимуть до нових наукових пошуків та звершень, реалізації сміливих задумів та креативних проектів.
 • 2019-04-08 18:37:54 опублік. Плахтій Тетяна Федорівна

  Фото 02-03 квітня в Університеті банківської справи проходив IІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Облік у банках». Право змагатися у IІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Облік у банках» вибороли студенти з провідних закладів вищої освіти України. Зокрема, Тернопільського національного економічного університету, Сумського державного університету, Університету Державної Фіскальної Служби України, Університету банківської справи, Миколаївського національного аграрного університету, Львівського національного аграрного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Національного університету біоресурсів і природокористування України, Запорізького національного університету. З Вінницького національного аграрного університету прийняли участь студенти магістри факультету обліку та аудиту Домбровська Валентина та Цуркан Анна. Журі окремо відзначила грамотою Цуркан Анну в номінації «Експериментальний підхід». Також учасники Вінницького національного аграрного університету отримали сертифікати учасників.
 • . . . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . . . 148 

  головна intranet   головна internet