Факультет обліку та аудиту


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2020-10-18 17:02:25 опублік. Коваль Олена Вікторівна

  Фото 5 жовтня 2020 року в аудиторії 544 о 13.10(4-га пара) проведено відкрите лекційне заняття д.е.н., професора, завідувача кафедри бухгалтерського обліку Правдюк Наталії Леонідівни з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів другого курсу першого освітнього рівня денної форми навчання, спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на тему: «Предмет і метод бухгалтерського обліку». До лекційного заняття долучились проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Гунько І.В., начальник навчального відділу Кучерява М.Ф., заступник декана факультету обліку та аудиту к.е.н., доцент Іщенко Я.П., голова НМК факультету обліку та аудиту к.і.н, доцент кафедри аналізу та статистики Федоришина Л.І. викладачі університету к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Корпанюк Т.М., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку Коваль О.В. Лекційне заняття відбувалось у формі відкритої дискусії! Лекція супроводжувалась презентацією, яка додала чіткості та лаконічності ведення лекційного заняття !
 • 2020-10-03 21:14:47 опублік. Коваль Олена Вікторівна

  ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ
  05.10.2020 р. на 4 парі в аудиторії 544 відбудеться відкрите лекційне заняття д.е.н.,професора кафедри бухгалтерського обліку Правдюк Наталії Леонідівни з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 2 курсу спеціальності "Облік і оподаткування" денної форми навчання факультету обліку та аудиту на тему: «Предмет і метод бухгалтерського обліку».
  Запрошуються усі бажаючі.
 • 2020-09-26 13:06:27 опублік. Корпанюк Тетяна Миколаївна

  Фото 24.09.2020 на першій парі в аудиторії 510 відбулося відкрите лекційне заняття аспіранта третього року денної державної форми навчання, факультету обліку та аудиту Довганя Павла Олеговича з дисципліни «Фінансовий облік» на тему «Облік інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів» для студентів д.ф.н. 3 курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік та оподаткування».
  На лекції були присутні в.о. декана факультету обліку та аудиту Коваль Н.І., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Іщенко Я.П., науковий керівник, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Корпанюк Т.М., фахівець першої категорії відділу моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності Бубновська І.А.
  Під час лекції аспірант наголосив на внутрішньопредметних і міжпредметних зв`язках матеріалу лекції, в тому числі з темами, що розглядалися на попередніх лекційних заняттях. Лекція за структурою викладена в логічній послідовності, містить термінологію за темою з поясненнями теоретичного матеріалу та практичними прикладами.
  Лекція супроводжувалась презентацією, має науково-практичний та проблемний характер.
 • 2020-09-24 12:42:35 опублік. Мулик Ярославна Ігорівна

  25.09.2020 року на третій парі (11:30) в аудиторії 1403 відбудеться відкрите лекційне заняття аспірантки кафедри аудиту та державного контролю, факультету обліку та аудиту Бондаренко-Берегович В.В. з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів третього курсу, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», групи ФБС-18-1 денної форми навчання на тему «Оборотні активи підприємства»
 • 2020-08-03 08:59:13 опублік. Томашук Інна Вікторівна

  Фото Успішно пройшли міжнародне наукове стажування за напрямом "Економіка" в університеті "Проф. Д-р. Арсен Златаров" Болгарія викладачі кафедри аналізу та статистики д.е.н., доцент Петриченко О.А. та к.і.н., доцент Федоришина Л.І. Прийняли участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції "Україна, Болгарія, ЄС: економічні, технічні і соціальні тенденції розвитку", яка проходила з 25 по 31 липня 2020 р. в університеті "Проф. Д-р. Арсен Златаров" Болгарія викладачі кафедри аналізу та статистики д.е.н., доцент Петриченко О.А., к.і.н., доцент Федоришина Л.І. та асистент Томашук І.В. Жваві обговорення актуальних питань, обмін досвідом, приємна атмосфера панували на заході !
 • . . . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . . . 148 

  головна intranet   головна internet