Факультет обліку та аудиту


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2021-09-07 16:47:49 опублік. Коваль Любов Віталіївна

  Фото 06.09.21 доцентом кафедри бухгалтерського бліку проведено кураторську годину зі студентами групи 32-ОП. Зокрема обговорено стан готовності до навчання в новому навчальному році. Зазначено про необхідність дотримання заходів безпеки під час навчання в очному режимі. У студентів наявні засоби індивідуального захисту ( маски, рукавички, дез.розчин).
 • 2021-09-06 20:18:36 опублік. Корпанюк Тетяна Миколаївна

  Фото 06.09.2021 року на 4парі в аудиторії 1304 відбулося відкрите лекційне заняття к.е.н., доцента кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Подолянчук О.А. з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» на тему «Облік розрахунків та звітність за податком на додану вартість» для студентів 4 курсу денної форми навчання, групи 41-ОП.
  Лекційне заняття відвідали декан факультету обліку та аудиту Здирко Н.Г., заступник декана Федоришина Л.І., Голова НМК факультету Козаченко А.Ю., завідувач кафедри бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л., завідувач кафедри аналізу та аудиту Польова О.Л., викладачі кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Коваль Н.І., Корпанюк Т.М., Голова циклової комісії економічних дисциплін ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ» Гудзенко Н.М.
  Лекція була проведена з використанням інтерактивних методів навчання, містила елементи лекції-анкетування та лекції-бесіди. Під час проведення лекції спостерігався комунікативний зв’язок викладача зі студентами, вони мали можливість тезисно занотовувати матеріал
 • 2021-07-22 10:25:33 опублік. Фостолович Валентина Анатоліївна

  Фото 22 липня 2021 р. д.е.н., доцентом кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки прийнято участь у серії літніх вебінарів від Elsevier «ScienceDirect Topic Pages – Перетворення вмісту на результат» (попередньо записаний). Вебінар було присвячено використанню ексклюзивного інструменту ScienceDirect Topic Pages, який завдяки поєднанню новітніх технологій та високоякісного наукового контенту дає можливість дослідникам полегшити та пришвидшити освоєння нових міждисциплінарних знань, краще розуміти та інтерпретувати наукову літературу. Сучасні цифрові технології надають можливість постійного саморозвитку та самовдосконалення викладачів Вінницького національного аграрного університету
 • 2021-07-05 10:30:19 опублік. Іщенко Яна Петрівна

  Фото 18 червня 2021 року завершилась атестація аспірантів на Вченій раді факультету обліку та аудиту. Загалом заслухано звіти 6 аспірантів денної та заочної форм навчання, керівниками яких є викладачі факультету. Аспіранти презентували свої наукові та навчальні здобутки. Зокрема, ними успішно складено освітню складову (іспити та заліки), опубліковано наукові статті у фахових та міжнародних виданнях. Аспіранти брали активну участь у Міжнародних, всеукраїнських конференціях та вебінарах.
  Було затверджено звіти та позитивно атестовано аспірантів, що виконали свій індивідуальний план роботи аспіранта за 2020-2021 навчальний рік, зокрема: аспірантку заочної форми навчання Валерію Бондаренко-Берегович (науковий керівник – д.е.н., професор Олена Польова); аспірантів денної форми навчання: Валентину Кожухар (науковий керівник – д.е.н., професор Наталія Правдюк), Василя Герасимчука та Дениса Тітова (науковий керівник – д.е.н., професор Лариса Вдовенко), Людмилу Маркевич (науковий керівник – к.е.н., доцент Олена Подолянчук) та Павла Довганя (науковий керівник – к.е.н., доцент Тетяна Корпанюк).
  Декан факультету обліку та аудиту д.е.н., професор Наталія Здирко звернула увагу аспірантів на необхідність опублікування статей у наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science, а також на підвищення публікаційної активності у наукових фахових виданнях України категорії «Б» та в зарубіжних наукових журналах.
  Завідувач відділу аспірантури та докторантури ВНАУ Світлана Логінова наголосила, що згідно із Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261, контроль за якістю публікацій аспірантів з метою оцінки успішності виконання індивідуального плану здійснює науковий керівник та Вчена рада університету. Також вказала на доцільність участі в міжнародних конференціях, що проводяться зарубіжними науковими установами і оскільки в мережі Інтернет останнім часом з’являється значна кількість повідомлень про можливість швидкого оприлюднення наукових результатів у виданнях, які, начебто, є іноземними, тому здобувачам ступеня доктора філософії та науковим керівникам при виборі періодичного наукового видання для опублікування наукової праці рекомендується звертати особливу увагу на його походження, чи активний ISSN, поширення, тривалість та періодичність випусків, користувацький інтерфейс та якість такого видання, а саме тематичну спрямованість з певної галузі науки, наявність у складі редколегії фахівців з відповідної галузі науки, спеціалізацію видання з відповідної галузі науки, за якою планується захист дисертації, дотримання виданням вимог до редакційного оформлення тощо.
 • 2021-06-23 16:32:40 опублік. Герасимчук Василь Григорович

  Фото 18.06.2021р. студенти 5-го курсу заочної форми навчання, спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", згідно Наказу ректора Вінницького національного аграрного університету склали комплексний державний іспит за фахом на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр».
  З вітальним словом до студентів звернулися Наталя Коваль - заступник декана факультету обліку та аудиту з побажаннями успіху в здачі іспиту та в подальшому на ЗНО, що є важливим кроком подальшої співпраці на магістратурі.
  До складу державної екзаменаційної комісії з прийому комплексного державного іспиту за фахом входили: голова комісії д.е.н. Поліщук Наталя Володимирівна, заступник голови д.е н. Вдовенко Лариса Олександрівна та член комісії к.е.н. Прилуцький Анатолій Михайлович, секретар - асистент Герасимчук Василь Григорович!
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . . . 148 

  головна intranet   головна internet