Факультет обліку та аудиту


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2023-05-09 16:29:17 опублік. Коваль Олена Вікторівна

  Фото З метою обміну досвіду та в рамках академічної мобільності 09.05.23 року для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» факультету обліку та аудиту, групи ОП-22-1 м було проведено лекційне заняття з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" на тему : «Облікова політика в світлі стратегії розвитку економіки України» доктором економічних наук, професором, дійсним членом Академії економічних наук України, професором кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту Поліського національного університету Малюгою Наталією Михайлівною, яка має значний досвід роботи судовим експертом, аудитором, а також роботи в Методологічній раді з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України. Лектором розглянуто питання сутності облікової політики в контексті Національної економічної стратегії, визначено зміст та види відповідальності за недотримання облікової політики підприємства.
  Малюга Н.М. поділилася своїм досвідом судового експерта щодо судової практики з питань облікової політики підприємства, визначила відмінності між обліковою та податковою політикою підприємства.
  Підводячи підсумки лекції Малюга Н.М. зазначила, що складання Наказу про облікову політику не є обов`язком підприємства (адже Методрекомендації все ж таки є рекомендаціями), однак відсутність такого узагальнюючого документа означатиме, що підприємству доведеться кожне питання, не узгоджене законодавчо, визначати окремо. Відсутність цього Наказу означатиме, що замість того, щоб з`ясувати всі (або хоча б їх частину) облікові правила заздалегідь, бухгалтеру доведеться звертатися до керівника при кожній господарській операції, в якій потрібно буде зробити вибір щодо цих правил. Студенти висловили запитання щодо особливостей формування облікової політики підприємств в умовах військового стану. Малюга Н.М. надала вичерпуючі відповіді та пояснення.
  Студентський колектив та колектив викладачів факультету обліку та аудиту висловлює свою подяку за цікаво та професійно проведену лекцію доктору економічних наук, професору кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту Поліського національного університету Малюзі Наталії Михайлівні, керівництву Вінницького національного аграрного університету та Поліського національного університету за сприяння та можливість проведення таких зустрічей.
 • 2023-05-09 11:05:08 опублік. Коваль Наталія Іванівна

  Фото 8 травня 2023 року в межах співпраці та в рамках академічної мобільності кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету з кафедрою інформаційних систем в управлінні та обліку Державного університету «Житомирська політехніка» з метою підвищення якості освітнього процесу була запрошена на лекційне заняття кандидата економічних наук, доцента кафедри Наталії Коваль із здобувачами другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування, галузі знань 07 Управління та адміністрування доктор економічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Людмила Чижевська. Було представлено змістовну, цікаву та дуже актуальну доповідь на тему: «Застосування Кодексу етики бухгалтерів у сучасному бізнесі: кейс Luckin Coffee», що є надзвичайно важливим та актуальним при формуванні професійних навиків майбутніх фахівців в умовах сучасних викликів та реалій.
  По завершенню доповіді відбулась жвава дискусія, на якій здобувачі активно обговорювали та ставили додаткові питання, щодо фундаментальних принципів які повинен обов’язково дотримуватись професійний бухгалтер.
  Раді такій співпраці і дякуємо професору Людмилі Чижевській за обмін досвідом, що сприяє підвищенню якості освітнього процесу та поглибленню співпраці між університетами! Дякуємо рідному ВНАУ за можливості та сприяння!
 • 2023-04-20 12:47:25 опублік. Подолянчук Олена Анатоліївна

  Фото 12.04.2023 року відбулось чергове засідання студентського наукового гуртка «Клуб сучасного бухгалтера та податківця». Заслухали доповіді студентів за результатами науково-дослідної роботи.
 • 2023-04-07 22:17:17 опублік. Іщенко Яна Петрівна

  Фото 2. Академічна мобільність – це інтеграційний процес у сфері освіти, що надає можливість студентам, аспірантам, викладачам приймати участь в різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах. З метою покращення якості освіти, підвищення конкурентоспроможності випускників, розвитку професійних навичок учасників освітнього процесу та в рамках обміну досвідом 7 квітня 2023 р. для студентів 3 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Вінницького національного аграрного університету та студентів 2 курсу цієї ж спеціальності Державного університету «Житомирська політехніка» було проведено спільне лекційне заняття з дисципліни «Фінансовий облік» на тему «Облік фінансових результатів». Лекцію прочитала к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Яна Іщенко спільно з залученими фахівцями: головним бухгалтером ТОВ «Аграна Фрут Україна» Тарасом Забродським та консультантом з підвищення ефективності бізнесу Міжнародної фінансової корпорації Катериною Дудкою.
  Здобувачі мали можливість отримати теоретичну та практичну інформацію за темою лекції і вичерпні відповіді на проблемні питання. Зокрема, з приводу ефективності діяльності суб’єктів господарювання в умовах війни та економічної кризи; практики розподілу прибутку підприємства із іноземними інвестиціями в сучасних умовах, впливу облікового забезпечення управління бізнесом на його ефективність.
  Дякуємо стейкхолдерам за постійну підтримку та креативний підхід до подання матеріалу! Дякуємо колегам із Державного університету «Житомирська політехніка» за співпрацю!
 • 2023-04-07 21:21:22 опублік. Подолянчук Олена Анатоліївна

  Фото 31.03.2023 року на факультеті обліку та аудиту відбулась відкрита онлайн-зустріч щодо обговорення ОПП зі спеціальності 071 Облік і оподаткування для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти. До обговорення були залучені гаранти освітніх програм, науковці з інших закладів вищої освіти, стейкхолдери та представники від студенської ради та студентського профкому.
  Присутні приділили особливу увагу обґрунтованості розроблених освітньо-професійних програм, їх структурній та логічній побудові, переліку та обсягу обов’язкових та вибіркових компонентів, що сприятиме наданню системних та якісних професійних знань, вмінь та навичок та забезпечить набуття здобувачами вищої освіти необхідних компетентностей зі спеціальності «Облік і оподаткування».
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . . . 148 

  головна intranet   головна internet