Факультет обліку та аудиту


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2023-09-28 21:16:05 опублік. Правдюк Марина Володимирівна

  Фото 28 вересня 2023 року у рамках проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансові, облікові та контрольно-аналітичні інструменти в забезпеченні післявоєнного відновлення та розвитку економіки України» відбулось секційне засідання, що було присвячене тематиці облікового забезпечення відновлення національної економіки та державній податковій політиці повоєнного часу.
  Кожна конференція — це насамперед емоції та можливість надихнутись на реалізацію нових цікавих рішень знайомство із креативними ідеями та дійсно цікавими доповідями.
  У складних умовах війни Конференція стала без перебільшення науковою оазою для дослідників, святом в науковому житті непростого сьогодення. Ці щорічні зустрічі стали традиційним спілкуванням фахівців обліковців у стінах Вінницького національного аграрного університету. Саме така форма спілкування дозволяє більш глибоко та предметно розглядати важливі питання, створює умови для дискусій, налагодження наукового діалогу.
 • 2023-09-28 20:13:30 опублік. Лепетан Інна Михайлівна

  Фото 28 вересня 2023 року у рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансові, облікові та контрольно-аналітичні інструменти в забезпеченні післявоєнного відновлення та розвитку економіки України», відбулося секційне засідання «Облікове забезпечення відновлення національної економіки та державна податкова політика повоєнного часу».
  До участі у секції конференції долучилися провідні науковці та дослідники закладів вищої освіти, науково-педагогічні працівники ВНАУ, відокремлених структурних підрозділів ВНАУ, а також аспіранти.
  Кафедру бухгалтерського обліку представили: д.е.н., професор, завідувач кафедри Правдюк Н.Л. з темою дослідження «Визнання криптовалют у системі об’єктів обліку», к.е.н., доценти кафедри Коваль О.В. з темою дослідження «Вплив воєнного стану на ринок праці України», Коваль Л.В. з темою дослідження «Проблемні аспекти облікового відображення соціальної відповідальності суб’єктів господарювання» та Лепетан І.М. з темою дослідження «Екологічна безпека аграрного бізнесу в Україні: пріоритетні напрямки відновлення та обліково-аналітичне забезпечення».
  Проведення конференції з обговоренням та узагальненням актуальних питань облікового забезпечення відновлення національної економіки та державної податкової політики повоєнного часу дозволило сформулювати комплексну оцінку сучасного стану вирішення проблем. За результатами обговорення схвалено основні положення наукових доповідей учасників конференції, відзначено їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість, новизну та глибину досліджень доповідей.
 • 2023-09-10 19:07:58 опублік. Лепетан Інна Михайлівна

  Фото 8 вересня 2023 відбулась кураторська година для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальностей 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування на тему : «Особливості організації навчального процесу на 2023-2024 навчальний рік. Правила поведінки під час повітряної тривоги». Куратори к.е.н., доцент Наталія Коваль та к.е.н., доцент Інна Лепетан особливу увагу приділили питанням дотримання студентами вимог навчального процесу, зокрема відвідування занять, дотримання правил проживання в гуртожитку, дотримання правил поведінки під час повітряної тривоги та інше.
  Навчання у ВНАУ розвиває впевненість у собі, дає практичні навички та теоретичні знання, допомагає формуватися як особистість.
 • 2023-09-08 14:02:24 опублік. Коваль Наталія Іванівна

  Фото 08 вересня 2023 відбулась кураторська година для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальностей 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування на тему : «Особливості організації навчального процесу на 2023-2024 навчальний рік. Правила поведінки під час повітряної тривоги». Куратори к.е.н., доцент Наталія Коваль та к.е.н., доцент Інна Лепетан особливу увагу приділили питанням дотримання студентами вимог навчального процесу, зокрема відвідування занять, дотримання правил проживання в гуртожитку, дотримання правил поведінки під час повітряної тривоги та інше.
  Навчання у ВНАУ розвиває впевненість у собі, дає практичні навички та теоретичні знання, допомагає формуватися як особистість.
 • 2023-09-05 21:23:09 опублік. Коваль Олена Вікторівна

  Фото 16 серпня 2023 року куратором групи 41-ОП, доцентом кафедри бухгалтерського обліку Коваль О.В. було проведено кураторську годину на тему «Безпечне освітнє середовище в умовах війни». Викладачем було наголошено, що незважаючи на формат навчання, студенти повинні розуміти, що особиста і колективна безпека залежить від кожного, тому так важливо дотримуватися визначених правил. Студенти детально обговорили безпекові заходи під час повітряних тривог і умови виконання рекомендацій з безпеки, а також куратором було наголошено на обов’язковому знаходженні в укритті під час повітряної тривоги.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . . . 148 

  головна intranet   головна internet