Факультет обліку та аудиту


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2023-05-17 14:52:34 опублік. Мулик Тетяна Олексіївна

  Фото З 8 по 10 травня 2023 року на кафедрі аналізу та аудиту проходив попередній захист дипломних робіт здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання. Студентами було представлено власні результати досліджень з проблем обліку, аналізу, контролю та аудиту а також надано пропозиції щодо удосконалення їх методики.
  Усі студенти рекомендовані до проходження основного захисту.
 • 2023-05-15 21:20:33 опублік. Руда Оксана Леонтіївна

  Фото 15.05.2023 р. на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування відбулось чергове консультування магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ( Дрончак В., Перкун В., Перкун А.) щодо написання магістерських робіт та наукових публікацій як основи апробації наукових досліджень за обраними напрямками. Завідувачем кафедри фінансів,банківської справи та страхування доктором економічних наук, професором Вдовенко Л.О. відмічено, що стан написання робіт відповідає встановленому графіку. В процесі консультацій надані практичні поради щодо вдосконалення представлених наукових публікацій.
 • 2023-05-12 20:40:03 опублік. Лепетан Інна Михайлівна

  Фото 11 травня 2023 року у межах співпраці Вінницького національного аграрного університету і Державного університету «Житомирська політехніка», а також у рамках академічної мобільності проведено спільне заняття к.е.н., доцента, доцента кафедри бухгалтерського обліку ВНАУ Інни Лепетан та д.е.н., професора, професора кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Ірини Замули для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування» на тему «Відновлення екологічної безпеки Поліського регіону України в післявоєнний період».
  У своєму виступі Ірина Валеріївна звернула увагу на актуальність збереження природних екосистем, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, формування системи переробки та утилізації відходів виробництва та споживання, а також результати негативного впливу воєнний дій на екосистему. Лектором представлено розроблені стратегічні напрямів відновлення екологічної безпеки Поліського регіону України в післявоєнний період відповідно до вимог Цілей сталого розвитку.
  Зацікавлення студентів у актуальності та сприйнятті матеріалу проявилося у поставлених запитаннях та жвавому обговоренню теми лекції.
  Дякуємо Ірині Замулі за співпрацю та професійно проведену лекцію!
  Висловлюємо вдячність рідному ВНАУ за сприяння і можливості обміну досвідом та освітньо-науковому збагаченню!
 • 2023-05-09 16:29:17 опублік. Коваль Олена Вікторівна

  Фото З метою обміну досвіду та в рамках академічної мобільності 09.05.23 року для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» факультету обліку та аудиту, групи ОП-22-1 м було проведено лекційне заняття з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" на тему : «Облікова політика в світлі стратегії розвитку економіки України» доктором економічних наук, професором, дійсним членом Академії економічних наук України, професором кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту Поліського національного університету Малюгою Наталією Михайлівною, яка має значний досвід роботи судовим експертом, аудитором, а також роботи в Методологічній раді з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України. Лектором розглянуто питання сутності облікової політики в контексті Національної економічної стратегії, визначено зміст та види відповідальності за недотримання облікової політики підприємства.
  Малюга Н.М. поділилася своїм досвідом судового експерта щодо судової практики з питань облікової політики підприємства, визначила відмінності між обліковою та податковою політикою підприємства.
  Підводячи підсумки лекції Малюга Н.М. зазначила, що складання Наказу про облікову політику не є обов`язком підприємства (адже Методрекомендації все ж таки є рекомендаціями), однак відсутність такого узагальнюючого документа означатиме, що підприємству доведеться кожне питання, не узгоджене законодавчо, визначати окремо. Відсутність цього Наказу означатиме, що замість того, щоб з`ясувати всі (або хоча б їх частину) облікові правила заздалегідь, бухгалтеру доведеться звертатися до керівника при кожній господарській операції, в якій потрібно буде зробити вибір щодо цих правил. Студенти висловили запитання щодо особливостей формування облікової політики підприємств в умовах військового стану. Малюга Н.М. надала вичерпуючі відповіді та пояснення.
  Студентський колектив та колектив викладачів факультету обліку та аудиту висловлює свою подяку за цікаво та професійно проведену лекцію доктору економічних наук, професору кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту Поліського національного університету Малюзі Наталії Михайлівні, керівництву Вінницького національного аграрного університету та Поліського національного університету за сприяння та можливість проведення таких зустрічей.
 • 2023-05-09 11:05:08 опублік. Коваль Наталія Іванівна

  Фото 8 травня 2023 року в межах співпраці та в рамках академічної мобільності кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету з кафедрою інформаційних систем в управлінні та обліку Державного університету «Житомирська політехніка» з метою підвищення якості освітнього процесу була запрошена на лекційне заняття кандидата економічних наук, доцента кафедри Наталії Коваль із здобувачами другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування, галузі знань 07 Управління та адміністрування доктор економічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Людмила Чижевська. Було представлено змістовну, цікаву та дуже актуальну доповідь на тему: «Застосування Кодексу етики бухгалтерів у сучасному бізнесі: кейс Luckin Coffee», що є надзвичайно важливим та актуальним при формуванні професійних навиків майбутніх фахівців в умовах сучасних викликів та реалій.
  По завершенню доповіді відбулась жвава дискусія, на якій здобувачі активно обговорювали та ставили додаткові питання, щодо фундаментальних принципів які повинен обов’язково дотримуватись професійний бухгалтер.
  Раді такій співпраці і дякуємо професору Людмилі Чижевській за обмін досвідом, що сприяє підвищенню якості освітнього процесу та поглибленню співпраці між університетами! Дякуємо рідному ВНАУ за можливості та сприяння!
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . . . 169 

  головна intranet   головна internet