Факультет обліку та аудиту


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2020-05-18 12:39:15 опублік. Коваль Олена Вікторівна

  ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ
  19.05.2020 року на першій парі о 8.00 год. для студентів гр. 21-ЕК відбудеться дистанційне відкрите практичне заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік» на тему «Інвентаризація активів та зобов’язань підприємства» асистента кафедри бухгалтерського обліку Машевської Анжеліки Анатоліївни.
  До заняття можна підключитись за посиланням https://conference.vsau.org/b/mxj-ppd-h43
 • 2020-05-12 16:18:14 опублік. Корпанюк Тетяна Миколаївна

  Фото 07.05.2020 р. на 4 -й парі відбулося дистанційне відкрите лекційне заняття доцента кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки факультету обліку та аудиту Гудзенко Наталії Миколаївни з дисципліни «Звітність підприємств» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на тему: «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. Примітки до фінансової звітності».
  Лекційне заняття було проведено в режимі онлайн за допомого використання електронного ресурсу conferences.vnau за посиланням http://conference.vsau.org/b/m6d-gy2-e9c
  Загальна кількість студентів за списком 62, в режимі онлайн відвідали лекційне заняття 54 студента. Також до лекційного заняття долучилися декан факультету обліку та аудиту к.е.н., доцент Здирко Н.Г., завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Подолянчук О.А., завідувач кафедри бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л., завідувач кафедри аналізу та статистики Мулик Т.О., голова методичної комісії факультету Федоришина Л.І. та викладачі факультету Коваль Н.І., Коваль Л.В, Корпанюк Т.М., Правдюк М.В., Алєскерова Ю.В..
  Викладач наголосила на внутрішньопредметних і міжпредметних зв`язках матеріалу лекції, в тому числі з темами, що розглядалися на попередніх лекційних заняттях.Лекція за структурою викладена в логічній послідовності, містить термінологію за темою з поясненнями теоретичного матеріалу та практичними прикладами. Гудзенко Н.М. акцентувала увагу на основних моментах, які будуть використовуватися при вивченні облікових дисциплін.
  Присутні позитивно оцінили проведене лекційне заняття, зазначили, що під час лекції було розкрито питання призначення і складу приміток, зміни в обліковій політиці та їх відображення в примітках, методика формування приміток до річної фінансової звітності, звітності за сегментами, способи і методи виправлення помилок у фінансовій звітності.
  Лекція супроводжувалась презентацією, має науково-практичний та проблемний характер.
 • 2020-05-07 15:34:27 опублік. Коваль Олена Вікторівна

  Фото 4 травня 2020 року відбулося онлайн-засідання кафедри бухгалтерського обліку за допомогою платформи Zoom , в якому взяли участь заступники декана факультету обліку та аудиту доцент Іщенко Яна Петрівна та доцент Коваль Наталія Іванівна. На засіданні обговорили питання діяльності кафедри в умовах карантину, підготовку до проведення заліково- екзаменаційної сесії, відкриті заняття викладачів, рекомендували до подальшого розгляду монографію колективу авторів Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Бурко К.В.. Колективом кафедри обговорено різні поточні питання, ухвалено необхідні рішення.
 • 2020-05-04 12:57:24 опублік. Корпанюк Тетяна Миколаївна

  07 травня 2020 р. на 4 парі відбудеться відкрите лекційне заняття доцента кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки факультету обліку та аудиту Гудзенко Наталії Миколаївни з дисципліни «Звітність підприємств» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
  Тема лекційного заняття: «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. Примітки до фінансової звітності».
  Лекційне заняття буде проведене в онлайн-режимі. Доступ за посиланням: http://conference.vsau.org/b/m6d-gy2-e9c
  Запрошуються всі бажаючі!
 • 2020-04-30 07:53:40 опублік. Іщенко Яна Петрівна

  23.04.2020 р. на 1 -й парі відбулося дистанційне відкрите лекційне заняття доцента кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки факультету обліку та аудиту Іщенко Яни Петрывни з дисципліни «Фінансовий облік ІІ» для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на тему: «Облік власного капіталу».
  Лекційне заняття було проведено в режимі онлайн за допомого використання електронного ресурсу conferences.vnau за посиланням https://conference.vsau.org/b/vuw-fxc-upj?page=1#recordings-table.
  В режимі онлайн відвідали лекційне заняття 53 студента до лекційного заняття також долучились проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Гунько І.В., декан факультету обліку та аудиту к.е.н., доцент Здирко Н.Г., завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Подолянчук О.А., завідувач кафедри бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л., голова методичної комісії факультету Федоришина Л.І. та викладачі факультету Коваль Н.І., Коваль Л.В, Томчук О.Ф., Фостолович В.А., Томашук І.В, Козаченко А.Ю.
  Лекція має логічну послідовність, містить чіткі та лаконічні визначення основних понять і термінів відповідно до теми. Викладач наголосила на внутрішньопредметних і міжпредметних зв`язках матеріалу лекції, здійснивши короткий огляд матеріалу, що розглядався на попередніх заняттях та пов’язавши його із базовими знаннями студентів з економічних дисциплін, які вивчались раніше.
  Присутні позитивно оцінили проведене лекційне заняття і, зокрема, зазначили, що на лекції було розкрито питання економічного змісту, класифікації власного капіталу та розкрито його функції; методика обліку зареєстрованого капіталу, капіталу в дооцінках, додаткового капіталу.. Лекція має науково-практичний та проблемний характер. Лекція супроводжувалась презентацією.
 • . . . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . . . 148 

  головна intranet   головна internet