Факультет обліку та аудиту


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2023-04-03 15:14:31 опублік. Подолянчук Олена Анатоліївна

  Фото Згідно Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін Вінницького національного аграрного університету та з метою забезпечення прав студентів щодо формування індивідуального навчального плану підготовки у 2023-2024 н.р.,29 березня 2023 року на факультеті обліку та аудиту проведено процедуру обрання студентами спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр» вибіркових навчальних дисциплін індивідуального навчального плану на 2023-2024 н.р.
 • 2023-03-30 13:08:11 опублік. Коваль Наталія Іванівна

  Фото 30 березня 2023 р. в ауд. 1301 о 9.30 (2-га пара) проведено відкрите лекційне заняття доцента кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Коваль Наталії Іванівни з дисципліни «Облік в фермерських господарствах» для студентів 3-го курсу денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування». Тема лекційного заняття: «Фінансова, статистична та податкова звітність фермерського господарства» та її робочий план відповідає програмі навчальної дисципліни та робочій програмі з дисципліни «Облік в фермерських господарствах».
  Відкрите лекційне заняття відвідали: декан факультету обліку та аудиту Здирко Н.Г., методист навчального відділу ННЦ Ромигайло І.Ю., голова навчально-методичної комісії факультету обліку та аудиту Козаченко А.Ю., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Мулик Я.І., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Правдюк М.В.
  Варто зазначити, що інформація подана лектором має логічну послідовність, містить чіткі та лаконічні визначення основних понять і термінів відповідно до теми. Матеріал представлений з використанням інтерактивних методів навчання. За допомогою застосування Google платформи створено «Анкету-опитувальник», яка дає можливість сформувати кращі професійні компетентності у здобувачів.
  Лекція проведена на високому рівні з урахуванням положень нормативно-законодавчих актів України та практичних прикладів у формі, доступній для сприйняття студентами. Заняття було проведено на високому методичному рівні та отримало позитивну оцінку присутніх на ньому колег.
 • 2023-03-30 10:23:04 опублік. Коваль Олена Вікторівна

  Фото 29 березня 2023 року на 1 парі в аудиторії 1304 відбулося відкрите лекційне
  заняття к.е.н., доцента кафедри бухгалтерського обліку Коваль Олени Вікторівни з дисципліни
  "Автоматизована система бухгалтерського обліку" для студентів 3 курсу денної форми навчання
  спеціальності "Облік і оподаткування" на тему: "Автоматизація обліку
  товарно-матеріальних цінностей. До лекційного заняття долучились декан факультету обліку та аудиту д.е.н., проф. Здирко Н.Г., заступник декана факультету обліку та аудиту, к.і.н., доцент Федоришина Л.І., методист відділу моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності Ромигайло І.Ю., голова НМК факультету обліку та аудиту к.е.н, доцент Козаченко А.Ю., завідувач кафедри бухгалтерського обліку, д.е.н., професор Правдюк Н.Л., завідувач кафедри аналізу та аудиту, к.е.н., доцент Мулик Т.О., викладачі університету. Під час лекції викладач використовувала програмний продукт, а саме конфігурацію «Бухгалтерія для сільськогосподарських підприємств», наживо, де на умовних прикладах показувала порядок заповнення довідників в інформаційній базі, методику документального оформлення надходження, руху та вибуття товарно-матеріальних цінностей в програмі.
 • 2023-03-28 14:45:31 опублік. Подолянчук Олена Анатоліївна

  Фото 28 березня 2023 року гостьову лекцію для здобувачів освітньої програми «Облік і оподаткування» освітніх ступенів «Бакалавр» (2, 3, 4 курси) і «Магістр» (1 курс) та викладачів кафедри обліку та оподаткування прочитав Голова фермерського господарства «Амілон» Сергій Захарчук.
  У своїй лекції Сергій Володимирович торкнувся актуального питання сьогодення «Малий аграрний бізнес в умовах воєнного стану».
  Спираючись на дослідження Міжнародної маркетингової групи, доповідачем було визначено найбільш актуальні зміни, яких чекають фермери з усіх регіонів України:
  - необхідність позбавити фермерів тимчасово сплачувати єдиний податок 4 групи;
  - вирішити проблему із блокуванням податкових накладних, повернути презумпцію невинуватості платника податку;
  - створити організації водокористувачів для розвитку зрошення;
  - відтермінувати запровадження мінімального податкового навантаження на 1 гектар;
  - продовжити безмитний режим з ЄС та квот ще на кілька років;
  - врегулювати відносини виробників та мереж за прикладом ЄС;
  - децентралізація енергетичної системи, стимулювання альтернативної енергетики.
  По закінченню лекції, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Олена Подолянчук відзначила, що проведення таких заходів спонукає здобувачів до активної розумової діяльності і пошуку вирішення проблем.
 • 2023-03-27 11:18:11 опублік. Коваль Олена Вікторівна

  29 березня 2023 року на 1 парі в аудиторії 1304 відбудеться відкрите лекційне
  заняття доцента кафедри бухгалтерського обліку Коваль Олени Вікторівни з дисципліни
  "Автоматизована система бухгалтерського обліку" для студентів 3 курсу д.ф.н.
  спеціальності "Облік і оподаткування" на тему: "Автоматизація обліку
  товарно-матеріальних цінностей.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . . . 148 

  головна intranet   головна internet