Факультет менеджменту та права


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ


декан факультету
к.е.н доцент Пронько Людмила Миколаївна

Наша адреса:
21018, м.Вінниця, вул.Пирогова,3.
Навчальний корпус №5.

Телефони:
декан факультету менеджменту та права (0432)65-56-65
деканат денної форми навч. (0432)65-63-69
деканат заочної форми навч. (0432)65-63-52
комутатор (0432) 43-85-20, (0432) 43-72-30

Електронна адреса:
purogova3@yandex.ya

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2022-10-25 23:26:46 опублік. Кубай Оксана Григорівна

  Фото 25 жовтня 2022 року група студентів 2-4 курсів спеціальності «Маркетинг» Вінницького національного аграрного університету разом з деканом факультету менеджменту та права к.е.н., доцентом Пронько Л.М. та завідувачем кафедри аграрного менеджменту та маркетингу, д.е.н., доцентом Логошою Р.В. відвідали компанію MAKOSH,яка була заснована у 2016 році і є дистриб’ютором мінеральних та мікродобрив. Команда MAKOSH професійно розповіла про те, що компанія орієнтується на довготривале співробітництво, побудову партнерських відносин з кожним клієнтом. Cтуденти отримали яскраві враження від знайомства з компанією. Для них екскурсія була пізнавальною і корисною.
 • 2022-10-17 10:49:09 опублік. Волошина Оксана Володимирівна

  Фото 22 вересня 2022 року о 13:10 відбулося відкрите заняття з іноземної мови доцента кафедри української та іноземних мов Кравця Р.А. з дисципліни «Іноземна мова» на тему: «Management and Its Functions» зі студентами 1 курсу групи МОА-22-2. На занятті були присутні: заступник декана з навчально-методичної роботи І. В. Бєлкін, доцент О. В. Волошина, викладач В.М. Малик.
  Практичне заняття було проведено використанням мультимедійних технологій. Заняття супроводжував вдало підібраний презентаційний матеріал, який містив фотоматеріали із зазначеної тематики, що дозволило викладачу застосувати прийоми розповіді, візуалізації, характеристики, пояснення, коментування. Тема практичного заняття включала у себе такі питання: визначення менеджменту, функції менеджменту, основні функції менеджера, координація та адміністрування для досягнення мети, постановка цілей і прийняття рішень організація, мотивація команди, розробка систем вимірювання, концепції управління. Виклад навчального матеріалу був логічний, послідовний, доступний, переконливий та супроводжувався підбиттям підсумків. Був встановлений позитивний контакт з аудиторією, що стимулювало студентів опановувати нові знання. Отже, практичне заняття було проведено на високому науково-методичному рівні і відповідає сучасним вимогам закладу вищої освіти.
 • 2022-10-07 22:56:32 опублік. Кубай Оксана Григорівна

  Фото Сучасні вимоги до якісного рівня освіти передбачають використання активних методів навчання, одним із яких є гостьова лекція, що спонукає здобувачів до активної розумової діяльності, творчого процесу, підвищує рівень засвоєння матеріалу. У зв҆язку з цим 07 жовтня 2022 року на факультеті менеджменту та права ВНАУ на лекційне заняття з дисципліни «Галузевий маркетинг» на тему «Маркетинг інновацій» було запрошено стейкхолдера освітньої-професійної програми «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  директора департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Вешелені Олександра Миколайовича.Цікаво поданий матеріал щодо особливостей забезпечення ефективного розвитку індустрії гостинності, реалізації державної політики у сфері туризму та курортів на території Вінницької міської територіальної громади тощо - викликав неабиякий інтерес у всіх присутніх.
 • 2022-09-19 14:30:30 опублік. Кравець Руслан Андрійович

  22 вересня 2022 року о 13:10 на 4-й парі в ауд. 514 відбудеться відкрите заняття доцента кафедри української та іноземних мов Кравця Р.А. з дисципліни «Іноземна мова» на тему: «Management and Its Functions» зі студентами групи МОА-22-2. Запрошуємо всіх охочих!
 • 2022-09-19 14:09:29 опублік. Волошина Оксана Володимирівна

  Фото 7 вересня 2022 року старший викладач кафедри української та іноземних мов Холод Інна Володимирівна провела відкрите лекційне заняття з дисципліни"Українська мова та етнокультурологія" на тему "Походження української мови й українського народу" зі студентами групи 11-Маш в аудиторії 2401.
  На занятті були присутні методист навчального відділу Ромигайло І.Ю., заступник декана з методичної роботи Бєлкін І.В., завідувач кафедри української та іноземних мов Кравець Р.А. та викладачі кафедри: доцент Волошина О.В. й асистент Малик В.М.
  Під час заняття студенти активно брали участь в обговоренні навчального матеріалу.
  Викладач Холод І.В. дібрала цікавий рідкісний науковий матеріал, який цілісно систематизує уявлення про походження українців як нації й обґрунтовано доводить давність цивілізації наших давніх предків, заперечуючи традиційні радянські теорії.
  Вдало використана презентація містить надзвичайно рідкісні фотоматеріали доказів зазначених фактів, що вказує на високу наукову цінність і новизну навчального матеріалу. Варто зазначити, що дисципліна "Українська мова та етнокультурологія" введена вперше і за вимогою часу успішно реалізує соціокультурну мету.
  Заняття було проведено на високому науково-методичному рівні.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . . . 177 

  головна intranet   головна internet