Факультет менеджменту та права


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ


декан факультету
к.е.н доцент Пронько Людмила Миколаївна

Наша адреса:
21018, м.Вінниця, вул.Пирогова,3.
Навчальний корпус №5.

Телефони:
декан факультету менеджменту та права (0432)65-56-65
деканат денної форми навч. (0432)65-63-69
деканат заочної форми навч. (0432)65-63-52
комутатор (0432) 43-85-20, (0432) 43-72-30

Електронна адреса:
purogova3@yandex.ya

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2021-12-17 00:15:29 опублік. Кубай Оксана Григорівна

  Фото На факультеті менеджменту та права 3 та 14 грудня 2021 року проходив захист дипломних робіт студентів-магістрів заочної та денної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент». Теми представлених дипломних робіт відзначаються актуальністю, мають дослідницький характер і базуються на реальних даних. Окремі елементи досліджень студентів рекомендовані до впровадження у практику діючих підприємств різних організаційно-правових форм господарювання. Студенти продемонстрували набуття ними фахових компетентностей, вмінь опрацьовувати літературні джерела, обґрунтовувати результати власних досліджень, формулювати авторські висновки і пропозиції. Публічний захист дипломних робіт супроводжувався жвавою дискусією з проблем менеджменту в аграрній сфері. Виконані магістерські роботи свідчать про високий рівень фахової підготовки випускників, що було відмічено комісією на чолі з головою ДЕК. Колектив кафедри аграрного менеджменту та маркетингу щиро вітає своїх випускників з успішним захистом магістерських робіт та здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»! Бажаємо кожному досягнути успіхів на професійній ниві та втілити свої мрії в життя!
 • 2021-12-16 23:46:24 опублік. Кубай Оксана Григорівна

  Фото 9 грудня 2021 року в групі 11 МОА була проведена кураторська година, на якій відбулася зустріч з практичним психологом Кравчук Тетяною Миколаївною. Тема зустрічі: «Психологічний клімат в групі. Підсумок першого семестру». На занятті було виконано психологічні вправи на краще пізнання самого себе і один одного, проведено бесіду стосовно підготовки до сесії. Студенти зацікавлено і активно брали участь у виконанні завдань, задавали питання, обговорювали проблемні ситуації.
 • 2021-11-29 17:24:24 опублік. Березюк Сергій Володимирович

  30 листопада 2021 р. на 2-й парі (9:30) в аудиторії 531 (5 корпус) відбудеться відкрите лекційне заняття доцента кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Колесник Тетяни Василівни з навчальної дисципліни «Взаємодія держави та суспільства в сфері протидії корупції» на тему «Кримінальна відповідальність за вчинення корупційних правопорушень» для студентів 3 курсу спеціальності «Право». Запрошуємо усіх бажаючих
 • 2021-11-29 12:00:43 опублік. Кубай Оксана Григорівна

  Фото 26 листопада 2021 року відбулося розширене засідання кафедри аграрного менеджменту та маркетингу з приводу заслуховування звітів аспірантів кафедри щодо проходження педагогічної практики. На засіданні були присутні декан факультету менеджменту та права Пронько Людмила Миколаївна та завідувач відділу аспірантури і докторантури Логінова Світлана Олександрівна. Аспіранти кафедри, що навчаються за спеціальністю 051 Економіка, Майбородюк Каріна та Кватернюк Анна успішно захистили свої звіти та отримали позитивні оцінки.
 • 2021-11-28 22:28:00 опублік. Кубай Оксана Григорівна

  Фото 24 листопада 2021 року на 2 парі в режимі он-лайн конференції на платформі Zoom відбулося відкрите практичне заняття аспірантки кафедри аграрного менеджменту та маркетингу факультету менеджменту та права Кватернюк Анни Олександрівни з навчальної дисципліни «Основи агробізнесу» зі студентами 2 курсу групи 20-Марк. Тема лекції: «Продовольча проблема в сучасному світі та методи збільшення виробництва продовольчих товарів». На лекції були присутні д.е.н., професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Гарбар Ж.В., к.е.н, старший викладач кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Бабина О.М., завідувач відділу аспірантури та докторантури Логінова С.О.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . . . 177 

  головна intranet   головна internet