Факультет менеджменту та права


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ


декан факультету
к.е.н доцент Пронько Людмила Миколаївна

Наша адреса:
21018, м.Вінниця, вул.Пирогова,3.
Навчальний корпус №5.

Телефони:
декан факультету менеджменту та права (0432)65-56-65
деканат денної форми навч. (0432)65-63-69
деканат заочної форми навч. (0432)65-63-52
комутатор (0432) 43-85-20, (0432) 43-72-30

Електронна адреса:
purogova3@yandex.ya

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2021-10-23 12:38:51 опублік. Кубай Оксана Григорівна

  Фото 22 жовтня 2021 року відбулася кураторська година зі студентами групи 11-МОА(куратор Кубай О.Г.). Було розглянуто питання щодо підсумків атестації, дотримання карантинних вимог в умовах пандемії, інші організаційні питання.
 • 2021-10-12 19:51:15 опублік. Кубай Оксана Григорівна

  Фото 8 жовтня 2021 року колектив кафедри аграрного менеджменту та маркетингу взяв активну участь у заходах з нагоди святкування 39-ї річниці з нагоди дня заснування Вінницького національного аграрного університету.
 • 2021-10-01 20:34:01 опублік. Кубай Оксана Григорівна

  Фото 01 жовтня 2021 року викладачі кафедри аграрного менеджменту та маркетингу взяли участь у методичному семінарі на тему: «Форми і методи навчання в контексті: студентоцентрованого навчання і викладання, формування програмних результатів навчання, академічної свободи», який провела к. пед. н., Левчук Олена Володимирівна.
 • 2021-09-11 11:30:23 опублік. Березюк Сергій Володимирович

  Сьогодні щоб бути конкурентоспроможним на ринку освітніх послуг навчальним закладам потрібно постійно впроваджувати у навчальний процес освітні інновації. Дуальна форма освіти є саме тією освітньою інновацією, яка забезпечує якісно новий рівень освітніх послуг та формує у майбутніх фахівців різних галузей необхідний рівень знань та відповідні компетенції, що робить студентів-випускників закладів вищої освіти конкурентоспроможними на ринку праці.
  Дана форма навчання дозволяє студентам, перебуваючи на виробництві, безпосередньо використовувати на практиці теоретичні знання здобуті навчальному закладі, тим самим удосконалюючи свій професійний рівень практичним досвідом.
  З метою поширення досвіду та особливостей впровадження дуальної форми навчання в освітній процес ВНАУ та доведення її дієвості та ефективності, науково-педагогічний колектив кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії подав заявку на учать у конкурсі «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» у номінації «Підготовка магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування».
  Дуальна освіта – це «перший та важливий крок» від теорії до практики.
 • 2021-09-08 12:26:40 опублік. Кубай Оксана Григорівна

  Фото 07 вересня 2021 року студенти груп 11-МОА(куратор Кубай О.Г.), 22-МОА(куратор Бабина О.М.), 23-МОА(куратор Красняк О.П.) відвідали відкриття аграрної виставки на Вінниччині «AgroVinnytsia», де було представлено нову техніку та устаткування, інноваційні рішення та технології, що дозволить аграрному бізнесу розширювати свої можливості та виходити на нові потужні рівні. Студенти спостерігали за презентацією нової техніки та інноваційних технологій. Було цікаво та пізнавально!
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 . . . 177 

  головна intranet   головна internet