Факультет менеджменту та права


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    ПРО ФАКУЛЬТЕТ

КОНТАКТИ


декан факультету
к.е.н доцент Пронько Людмила Миколаївна

Наша адреса:
21018, м.Вінниця, вул.Пирогова,3.
Навчальний корпус №5.

Телефони:
декан факультету менеджменту та права (0432)65-56-65
деканат денної форми навч. (0432)65-63-69
деканат заочної форми навч. (0432)65-63-52
комутатор (0432) 43-85-20, (0432) 43-72-30

Електронна адреса:
purogova3@yandex.ya

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Факультет менеджменту та права до 2005 р. – економічний факультет. Свій початок він бере з 1983 року, коли до числа студентів першого курсу було зараховано 50 осіб. На час формування факультету було створено кафедру економічних дисциплін, на якій працювало 5 викладачів-економістів.
У 1986 р. створено економічний факультет, на якому організовано дві кафедри: економічних дисциплін і бухгалтерського обліку. Першим деканом економічного факультету, до складу якого входило і відділення економістів-бухгалтерів, був В. М. Костенко. З 2000 р. по 2010 р. деканом економічного, а потім факультету менеджменту був доктор економічних наук, професор А. Г. Мазур. У 2010 р. створено навчально-науковий інститут менеджменту, адміністрування та права, директором якого призначено професора А. Г. Мазура. У травні 2014 р. навчально-науковий інститут менеджменту, адміністрування та права реорганізовано у факультет менеджменту. З 2010 р. до серпня 2014 р. деканом факультету менеджменту була кандидат економічних наук, доцент В. М. Ціхановська (нині – завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, доктор економічних наук, професор). У вересні 2014 р. факультет було перейменовано у факультет менеджменту та права, який очолила кандидат юридичних наук (з 2015 р. – доктор юридичних наук), доцент Ольга Федорівна Мельничук.
На факультеті функціонують такі кафедри: аграрного менеджменту; адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії; менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму; права; української та іноземних мов; історії України та філософії.
Навчальний процес здійснюють близько 90 викла¬дачів, серед яких 8 докторів наук, професорів, 56 кандидатів наук, доцентів.
Факультет надає освітні послуги з підготовки бака¬лаврів, спеціалістів, магістрів за спеціальностями 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», 081 «Право»; бакалаврів за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм». Студенти можуть продовжувати навчання в аспірантурі та захищати кандидатські і докторські дисертації у ВНАУ, адже, за сприяння президента університету Г. М. Калетніка, тут з 2010 р. відкрито спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, а з 2011 р. – із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Важливу роль у системі організації та управління діяльністю факультету відіграють деканат, загальні збори трудового колективу, старостат, студентське самоврядування.
На факультеті менеджменту та права функціонують: юридична клініка, спеціалізована лабораторія з альтернативних джерел енергії, два комп’ютерні класи з виходом в систему Інтернет, лекційні аудиторії, обладнані мультимедійними засобами, бібліотека, їдальня.
Загальний контингент студентів факультету менеджменту та права протягом останніх двох років зріс з 1275 до 1500 осіб. Цьому сприяла наполеглива праця усього колективу, яка полягала у наданні якісних освітніх послуг студентам, проведенні цікавої наукової, виховної та професійно орієнтованої роботи.
Навчання на факультеті менеджменту та права ґрунтується на останніх досягненнях вітчизняної освіти. Наближення освітнього процесу до вимог ринку праці досягається, перш за все, шляхом тривалої фахової практичної підготовки випускників усіх рівнів на про¬відних сільськогосподарських підприємствах, у судах, органах прокуратури та нотаріату, органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування тощо. Факультет співпрацює з провідними вищими навчальними та науковими закладами України, судовими та правоохоронними органами, Вінницьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області, Муніципальною поліцією м. Вінниця та іншими установами.
Професорсько-викладацький склад факультету активно займається науковою роботою. У 2015-2016 н. р. захищено 3 докторських та 8 кандидатських дисертацій, проведено 16 конференцій, з яких: 1 міжнародна («Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва»), 1 всеукраїнська («Менеджмент ХХІ сторіччя»), 2 регіональні («Право України: сучасний стан та перспективи розвитку»; «Мова, культура та освіта») та 12 вузівських. Викладачі взяли участь у 91 науково-практичній конференції, з яких статус міжнародної має 51, всеукраїнської – 32, регіональної – 8.
На факультеті активно здійснюється видавнича діяльність. Зокрема у 2015-2016 н. р. викладачі опублікували 144 статті, 228 тез доповідей, 1 підручник, 3 навчальні посібники, 2 словники, 13 монографій, 154 методичні рекомендації.
На факультеті менеджменту та права активно та плідно працює рада студентського самоврядування, за участі якої проводиться низка культурно-масових заходів. Щорічно у жовтні до Дня юриста проходить юридичний брейн-ринг між студентами факультету та промислово-технологічного коледжу ВНАУ. Надзвичайно яскраво проводиться День української вишиванки, День української писемності та мови, День прав людини тощо. Студенти беруть активну участь у художній самодіяльності, є учасниками університетських художніх колективів, які славляться не лише в Україні, але й за кордоном.
Під керівництвом завідувача кафедри української та іноземних мов, доцента В. А. Тимкової більше 10 студентів стали переможцями Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
Факультет активно долучається до благодійних акцій «За чисте довкілля», «Пробіг з вірою в серці», «Допомога учасникам АТО», «З любов’ю до дітей» тощо.головна intranet   головна internet