Факультет менеджменту та права


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ


декан факультету
к.е.н доцент Пронько Людмила Миколаївна

Наша адреса:
21018, м.Вінниця, вул.Пирогова,3.
Навчальний корпус №5.

Телефони:
декан факультету менеджменту та права (0432)65-56-65
деканат денної форми навч. (0432)65-63-69
деканат заочної форми навч. (0432)65-63-52
комутатор (0432) 43-85-20, (0432) 43-72-30

Електронна адреса:
purogova3@yandex.ya

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2022-05-03 11:27:22 опублік. Кравець Руслан Андрійович

  Фото 26 квітня 2022 року о 09:30 відбулося відкрите заняття з української мови професійного спрямування для студентів 1 курсу Е-21-1 викладача кафедри української та іноземних мов О. М. Юмачікової. Тема заняття: «Граматична будова словосполучень і речень у діловому мовленні. Інструкція».
  На занятті були присутні: директор Навчально-наукового центру ВНАУ Н. В. Зеленчук, заступник декана з навчальної роботи Т. В. Колесник, завідувач кафедри Р. А. Кравець, доцент О. В. Волошина, доцент К. В. Ковальова, викладач В. В. Виштак.
  Практичне заняття було проведено дистанційно з використанням мультимедійних технологій. Заняття супроводжував вдало підібраний презентаційний матеріал, який містив фотоматеріали із зазначеної тематики, що дозволило викладачу застосувати прийоми розповіді, візуалізації, характеристики, пояснення, коментування. Органічне застосування вищезазначених прийомів і різноманітних методів педагогічного впливу (групового взаємоопитування, вправ, роботи з додатковими інформаційними джерелами, спостереження за мовою, бесіди) сприяло встановленню педагогічного контакту, а також активізації пізнавальної діяльності, власного творчого пошуку у студентів. Тема практичного заняття «Граматична будова словосполучень і речень у діловому мовленні. Інструкція» відповідала вказаній у програмі навчальної дисципліни й у робочій програмі з дисципліни "Українська мова професійного спрямування" для спеціальності 101 "Екологія".
  Логічний, послідовний, доступний, переконливий виклад навчального матеріалу, проблемний підхід резюмувалися аргументованими висновками викладача. Наявний позитивний контакт з аудиторією сприяв підтриманню у студентів інтересу й прагнення до знань, спрямуванню їхньої навчальної та наукової діяльності у необхідне русло, а також формуванню стійкої позитивної мотивації навчально-пізнавальної діяльності.
  Практичне заняття було проведено на високому науково-теоретичному й методичному рівнях і відповідає сучасним вимогам закладу вищої освіти.
 • 2022-04-29 14:33:38 опублік. Виштак Віолета Валеріївна

  Шановні колеги,запрошую Вас 04.05.22 на відкрите практичне заняття ( 2 пара- 9.30) з Іноземної мови на тему:
  " Travelling.Prefect Continuos Tenses.Подорожі.Група Доконаних тривалих часів."Долучитися можна за посиланням:
  Join Zoom Meeting
  https://us04web.zoom.us/j/3415287553?pwd=OFBobVBDTnlYdzN1bUtkcDE3ZG9TZz09
  Meeting ID: 341 528 7553
  Passcode: U9JDyJ
 • 2022-04-28 21:04:35 опублік. Виштак Віолета Валеріївна

  20 квітня 2022 року о 08.00 відбулося відкрите заняття з української мови професійного спрямування для студентів 1 курсу ФБС- 21 -1 викладача кафедри української та іноземних мов Холод І.В. Тема заняття: «Особливості використання граматичних категорій числівника в офіційно-діловому стилі. Звіт». Тема повністю відповідає програмі навчальної дисципліни та робочій програмі з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для спеціальності «Фінанси, банківська справаі страхування». На занятті були присутні: заступник декана з навчальної роботи Колесник Т. В., завідувач кафедри Кравець Р. А., доцент Ковальова К.В., доцент Волошина О. В., викладач Виштак В.В., фахівець відділу моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності
  Ромигайло І. Ю.
  Практичне заняття проведено на високому рівні, викладач грамотно та якісно провела практичне заняття відповідно до вимог вищої школи. Матеріал подано чітко, логічно, у доступній науковій формі. Викладач продемонструвала вільне володіння навчальним матеріалом, застосування професійної педагогічної компетентності, чіткість, аргументованість оцінювання роботи студентів на занятті.
  Викладач постійно активізувала роботу студентів, залучаючи всіх представників групи. У процесі вивчення навчального матеріалу було визначено особливості правильного написання числівників у документах. Студенти виконували практичні вправи та завдання, що в результаті сприяло діагностиці рівня засвоєння навчального матеріалу та його коригуванню. Під час розгляду навчального матеріалу було наголошено на помилках, які часто допускають при утворенні відмінкових форм числівника та сполучень числівника з іменником, що, звісно, знадобиться студентам у майбутньому. Було використано мультимедійну презентацію, що у режимі дистанційного навчання значно поліпшує навчальний процес: усі вправи, поради, рекомендації, приклади були розміщені на слайдах, що залучає до активної роботи зорове сприймання. Відповіді студентів були проаналізовані й оцінені наприкінці практичного заняття.
  Під час практичного заняття постійно відбувалося живе обговорення навчального матеріалу. Викладач стежила за культурою і чистотою мовлення студентів, допомагала їм відшліфовувати ораторську майстерність під час відповідей, акцентуючи на акцентуаційних та лексичних нормах української літературної мови. Викладач досконало володіє фактичним матеріалом. На підсумковому етапі практичного заняття студенти отримали бали за роботу на занятті. Мовлення викладача відповідає літературним нормам сучасної української мови. Тон викладу спокійний, урівноважений емоційний. Викладач користується повагою та авторитетом серед студентів.
 • 2022-04-21 12:23:07 опублік. Березюк Сергій Володимирович

  Фото Сучасна освіта у закладах вищої освіти сьогодні повинна відповідати потребам роботодавців та суспільства в цілому. Основними її характеристиками мають бути: інтерактивність, практична спрямованість, технологічні інновації, міжнародна спрямованість тощо. Тому, інноваційні процеси у сфері освіти потребують обговорення освітньо-професійних програм із зовнішніми стейкхолдерами та провідними науковцями, що є невід’ємною частиною процедури розробки, удосконалення освітніх програм для підготовки здобувачів вищої освіти та внесення відповідних змін щодо загальних, професійних компетентностей та їх унікальності. Мета таких зустрічей – забезпечення якості освітньої діяльності, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти.
  У Вінницькому національному аграрному університеті на факультеті менеджменту та права відбулася чергова зустріч з гарантами освітньо-професійних програм та стейкхолдерами спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. У процесі обговорення та затвердження освітніх програм активну участь прийняли:
   Кричковський Вадим Юрійович – голова ради стейкхолдерів, директор ТОВ «Органік - Д»;
   Дмитрик Олег Вікторович – перший заступник міського голови Іллінецької міської ради;
   Красиленко Дмитро Володимирович – перший заступник міського голови Бершадської міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради;
   Кирилюк Валентина Михайлівна - заступник директора, начальник управління агропромислового виробництва департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації.
  Саме роботодавці першими відчувають потребу у підготовці кваліфікованих фахівців та спеціалістів закладами вищої освіти, тому і приймають активну участь в обговоренні освітньо-професійних програм із внутрішніми стейкхолдерами та гарантами ОП і стають невід’ємною частиною процедури розробки, удосконалення освітніх програм, навчальних планів для підготовки здобувачів вищої освіти та внесення відповідних змін щодо сучасних вимог та професійних компетентностей.
  Стейкхолдери взяли активну участь в обговоренні освітніх програм та внесли пропозиції щодо актуальності обов’язкових та вибіркових дисциплін, надали рекомендації щодо оптимізації практичної складової навчального процесу.
 • 2022-04-21 00:34:19 опублік. Юмачікова Олена Михайлівна

  Шановні колеги, запрошую Вас 26 квітня о 9:30 (2 пара) на відкрите практичне заняття з УМПС.
  Тема заняття: Граматична будова словосполучень і речень у діловому мовленні.
  Долучитися можна за покликанням: https://us05web.zoom.us/j/9041579826?pwd=QVJadjNlZUFVQ0svQ2hiSTZKY2JLUT09
  Ідентифікатор конференції Zoom: 9041579826
  Пароль: Adkn0w
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . . . 177 

  головна intranet   головна internet