Факультет менеджменту та права


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ


декан факультету
к.е.н доцент Пронько Людмила Миколаївна

Наша адреса:
21018, м.Вінниця, вул.Пирогова,3.
Навчальний корпус №5.

Телефони:
декан факультету менеджменту та права (0432)65-56-65
деканат денної форми навч. (0432)65-63-69
деканат заочної форми навч. (0432)65-63-52
комутатор (0432) 43-85-20, (0432) 43-72-30

Електронна адреса:
purogova3@yandex.ya

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2021-11-28 22:25:04 опублік. Кубай Оксана Григорівна

  Фото 23 листопада 2021 року на третій парі у режимі он-лайн конференції на платформі Zoom відбулося відкрите лекційне заняття аспірантки кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Майбородюк Каріни Сергіївни з дисципліни «Основи агробізнесу» для студентів групи Марк-20 денної форми навчання на тему: «Державне регулювання агробізнесу». На парі були присутні науково-педагогічні працівники кафедри аграрного менеджменту та маркетингу, завідувач відділу аспірантури і докторантури Логінова С.О. та заступник директора навчально-наукового центру Феняк Л.А. Студенти брали активну участь у розгляді та обговоренні нового матеріалу. Заняття супроводжувалось презентацією.
 • 2021-11-26 15:07:51 опублік. Волошина Оксана Володимирівна

  Фото 16 листопада о 9:30 (2 пара) в аудиторії 510 відбулось відкрите практичне заняття з УМПС викладача кафедри української та іноземних мов, к. філол. н. Юмачікової Олени Михайлівни зі студентами групи МОА-21-1.
  Тема заняття: "Синтаксис. Місце синтаксичних засобів у діловому мовленні. Інструкція".
  Присутніх студентів – 15, за списком – 19.
  У процесі вивчення навчального матеріалу було визначено поняття "синтаксис", "синтаксичні засоби", "підмет", "присудок"; роль та місце синтаксичних засобів у діловому мовленні; проаналізовано такий вид документу, як інструкція, охарактеризовано її реквізити.
  У ході заняття використано завдання різної складності: наочний матеріал, аудіо та відео матеріали, презентації, що спрямовані на формування умінь і навичок практичного застосування теоретичного матеріалу шляхом виконання завдань. Проведена комунікативна гра «Що? Де? Коли?», спрямована на формування фахового ділового мовлення й зв’язку практичного матеріалу з професійними інтересами. Студенти брали активну участь в дискусіях, бесідах, використовуючи стандартні ситуації ділового спілкування. Робота кожного студента було оцінена. Заняття проведено на високому науково-методичному рівні. На занятті були присутні: декан факультету менеджменту та права Пронько Л.М., завідувач кафедри української та іноземних мов Р.А. Кравець та викладачі кафедри: Волошина О.В., Ковальова К.В., Холод І.В., Виштак В.В.
 • 2021-11-23 20:17:07 опублік. Березюк Сергій Володимирович

  23 листопада 2021 року на першій парі (8:30 год.) відбулась відкрите лекційне заняття професора кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії факультету менеджменту та права Захарченка Володимира Івановича з дисципліни «Регіональна економіка» для студентів денної форми навчання факультету менеджменту та права, груп МОА-21 та ЛОГ-21 на тему «Форми просторової організації економіки: типологія та особливості розвитку». Тема лекції відповідала навчальній програмі дисципліни, супроводжувалась мультимедійною презентацією та була проведена на на високому організаційному та науково-методичному рівні. Під час лекції студенти активно взаємодіяли з викладачем, вступали в дискусії та давали ґрунтовні відповіді на поставлені питання. На лекції були присутні: заст. завідувача кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, доцент Березюк С.В. та науково-педагогічні працівники кафедри – доценти Самборська О.Ю., Токарчук Д.М. та Фурман І.В.
 • 2021-11-22 12:07:28 опублік. Захарченко Володимир Іванович

  23 листопада 2021 р. на 1-й парі в ауд. 550 відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни "Регіональна економіка" професора кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Захарченка В.І. на тему "Форми просторової організації економіки" для студентів 1 курсу спеціальності "Менеджмент організацій".
 • 2021-11-19 10:43:12 опублік. Кубай Оксана Григорівна

  24.11.2021 року на 2 парі в аудиторії 513 відбудеться відкрите практичне заняття аспірантки кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Кватернюк Анни Олександрівни з дисципліни: «Основи агробізнесу» на тему: «Продовольча проблема в сучасному світі та методи збільшення виробництва продовольчих товарів».Запрошуються усі бажаючі!!!
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . . . 177 

  головна intranet   головна internet