Факультет менеджменту та права


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ


декан факультету
к.е.н доцент Пронько Людмила Миколаївна

Наша адреса:
21018, м.Вінниця, вул.Пирогова,3.
Навчальний корпус №5.

Телефони:
декан факультету менеджменту та права (0432)65-56-65
деканат денної форми навч. (0432)65-63-69
деканат заочної форми навч. (0432)65-63-52
комутатор (0432) 43-85-20, (0432) 43-72-30

Електронна адреса:
purogova3@yandex.ya

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2023-06-02 14:38:05 опублік. Кубай Оксана Григорівна

  Фото На факультеті менеджменту та права з 29 травня по 2 червня 2023 року для студентів 2-го курсу спеціальностей 073 Менеджмент та 075 Маркетинг відбулась навчальна практика з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови. Навчальна практика покликана створити передумови для закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, та отримання кожним здобувачем вищої освіти практичних навичок за спеціальністю 073 «Менеджмент», формуючи здатність приймати самостійні рішення у конкретних сферах професійної діяльності із застосуванням іноземної мови. Студенти проявили творчий підхід при виконанні індивідуальних завдань, успішно вирішували проблемні ситуації у командах, брали активну участь у дискусіях з питань менеджменту. Захист звітів з навчальної практики супроводжувався змістовним презентаційним матеріалом та цікавими доповідями іноземною мовою.
 • 2023-06-02 13:04:56 опублік. Березюк Сергій Володимирович

  Фото Сьогодні 2.06.2023р. у студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» факультету менеджменту та права відбувся захист навчальної практики з поглибленого вивчення розмовної іноземної мови. Дана практика проводилась з метою закріплення і розвитку професійний знань та вмінь студентів, набутих за час навчання, а також підготовки здобувачів вищої освіти до майбутньої роботи у сфері публічного управління та адміністрування, що вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи щодо її реалізації, мають навички управління проєктами, стратегічного планування, розробки управлінських рішень на іноземні мові тощо.
  Навчальна практика на іноземні мові дає можливість здобувачам вищої освіти навчитись досліджувати, оцінювати та порівнювати кращі зарубіжні практики з публічного управління та адміністрування з метою використання отриманих знань в подальшій професійній діяльності.
 • 2023-06-02 12:34:42 опублік. Березюк Сергій Володимирович

  Фото 1 червня 2023 року на факультеті менеджменту та права відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». До захисту були допущені здобувачі, кваліфікаційні роботи яких отримали позитивні відгуки і рецензії та пройшли відповідну перевірку на плагіат й були рекомендовані до захисту після їх попереднього прослуховування на кафедрі.
  У кваліфікаційних роботах використані сучасні методи досліджень та економічних розрахунків, наведені достовірні дані, які повністю відображають усі аспекти діяльності об’єктів дослідження, сформовані самостійні і оригінальні висновки та пропозиції, що є результатом кропіткої роботи здобувачів вищої освіти та їх наукових керівників. Усі кваліфікаційні роботи які представлені до захисту апробовані на науково-практичних конференціях.
  Голова державної екзаменаційної комісії д.е.н., професор Петренко Н.О. відмітила, що виконані кваліфікаційні роботи свідчать про високий рівень фахової підготовки випускників.
  Результати роботи ДЕК показали, що професорсько-викладацький склад кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії готує висококваліфікованих спеціалістів з публічного управління та адміністрування, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками у даній сфері.
 • 2023-06-01 09:03:23 опублік. Кубай Оксана Григорівна

  Фото 30-31 травня 2023 року на факультеті менеджменту та права відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів першого(бакалаврського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент», який став важливим результатом усієї навчально-наукової роботи, особистої дослідницької діяльності, вагомим здобутком наукового пошуку, що тривав весь період навчання. До захисту були допущені здобувачі, випускні кваліфікаційні роботи яких отримали позитивні відгук і рецензію, пройшли перевірку на плагіат та попередній захист на кафедрі. Виконані кваліфікаційні роботи свідчать про високий рівень фахової підготовки випускників, що було відмічено комісією на чолі з головою ДЕК. Колектив кафедри аграрного менеджменту та маркетингу щиро вітає своїх випускників з успішним захистом каваліфікаційних робіт та здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»! Бажаємо кожному досягнути успіхів на професійній ниві та втілити свої мрії в життя!
 • 2023-05-31 00:13:21 опублік. Кубай Оксана Григорівна

  Фото 29 травня 2023 року на факультеті менеджменту та права відбувся круглий стіл «Особливості агробізнесу в умовах воєнного стану» за участі заступника начальника управління агропромислового розвитку Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької військової державної адміністрації Кирилюк Валентини Михайлівни, комерційного директора ТОВ «Органік-Д» Васильєва Олександра Володимировича, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Красиленка Дмитра Володимировича, декана факультету менеджменту та права к.е.н., доцента Пронько Людмили Миколаївни, завідувача кафедри аграрного менеджмент та маркетингу Логоші Романа Васильовича, д.е.н., доцента кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Гарбар Жанни Володимирівни, к.е.н., доцента кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Березюка Сергія Володимировича та магістрів першого року навчання спеціальності 073 Менеджмент. Учасники круглого столу взяли активну участь у обговоренні важливих проблем розвитку підприємств агробізнесу в умовах воєнного стану, розглянули питання адаптації та відбудови аграрного сектору економіки. Було наголошено на особливостях розвитку аграрного сектору економіки в умовах війни, напрямки державної підтримки сільгоспвиробників у цей складний для нашої держави час, а також відзначено зростання важливості та внеску переробної ланки АПК у ВВП нашого регіону та країни в цілому у майбутньому.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . . . 189 

  головна intranet   головна internet