Факультет менеджменту та права


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ


декан факультету
к.е.н доцент Пронько Людмила Миколаївна

Наша адреса:
21018, м.Вінниця, вул.Пирогова,3.
Навчальний корпус №5.

Телефони:
декан факультету менеджменту та права (0432)65-56-65
деканат денної форми навч. (0432)65-63-69
деканат заочної форми навч. (0432)65-63-52
комутатор (0432) 43-85-20, (0432) 43-72-30

Електронна адреса:
purogova3@yandex.ya

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2023-04-25 11:06:29 опублік. Березюк Сергій Володимирович

  Фото 26.04.2023 року на факультеті менеджменту та права відбулося обговорення освітньо-професійних програм спеціальностей: Публічне управління та адміністрування, Менеджмент, Маркетинг та Право першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітнього ступеня.
  Мета заходу – обговорити особливості підготовки фахівців і науковців, удосконалити навчальні плани й програми, налагодити співпрацю з різними групами стейкхолдерів. В обговоренні взяли участь гаранти освітньо-професійних програм, завідувачі випускових кафедр, студентський актив.
  З метою оптимізації освітньо-професійних програм та навчального процесу відповідно до вимог сучасного ринку праці, було розглянуто питання щодо дуальної освіти, заплановано проведення гостьових лекцій та круглих столів за участі стейкхолдерів та потенційних роботодавців.
 • 2023-04-19 15:15:08 опублік. Маньгора Таміла Василівна

  Фото Інноваційні процеси у сфері освіти потребують обговорення освітньо-професійних програм із зовнішніми стейкхолдерами та провідними науковцями що є невід’ємною частиною процедури розробки, удосконалення освітніх програм для підготовки здобувачів вищої освіти та внесення відповідних змін щодо загальних, професійних компетентностей та їх унікальності. Мета таких зустрічей – забезпечення якості освітньої діяльності, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти. Чергова зустріч відбулася з гарантами освітньо-професійних програм та стейкхолдерами факультету менеджменту та права зі спеціальності 081 Право першого (бакалаврського) та другого ( магістерського) рівнів вищої освіти. У процесі обговорення та затверджено освітніх програм активну участь прийняли Кричковський Вадим Юрійович – голова ради стейкхолдерів директор ТОВ «Органік - Д». Лукіянова Марина Дмитрівна – директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій обл. Гирба Володимир Михайлович – керівник Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області. Натальчук Олена Анатоліївна – голова Тростянецького районного суду Вінницької області. Серьогін Станіслав Юрійович – начальник Центрально-західне міжрегіональне територіальне управління національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Федчишен В’ячеслав Андрійович – начальник відділу по роботі з об’єктами нерухомості департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради. Томляк Таїса Сергіївна - практикуючий адвокат, старший викладач кафедри права факультету менеджменту та права ВНАУ. Декан факультету Пронько Людмила Миколаївна, викладачі факультету та студенти які очолюють робочі групи по розробці ОП відповідних спеціальностей. Саме роботодавці першими відчувають потребу у підготовці фахівців та спеціалістів закладами вищої освіти тому і приймають активну участь в обговоренні освітньо-професійних програм із внутрішніми стейкхолдерами та гарантами ОП і стають невід’ємною частиною процедури розробки, удосконалення освітніх програм, навчальних планів для підготовки здобувачів вищої освіти та внесення відповідних змін щодо сучасних вимог та професійних компетентностей. Стейкхолдери активно взяли участь у моніторингу та обговоренні всіх освітніх програм та внесли пропозиції щодо актуальності обовʼязкових та вибіркових дисциплін.
 • 2023-04-13 17:35:45 опублік. Богатчук Світлана Степанівна

  19 квітня 2023 р. на 2 парі в аудиторії 531 відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни "Історія України" на тему "Україна Другій світовій війні. Повоєнна відбудова. Радянізація Західної України (1939 – 1953)" для студентів І курсу факультету менеджменту та право, спеціальність "Право" доцента кафедри історії України та філософії факультету менеджменту та права Богатчук Світлани Степанівни. Запрошуються усі бажаючі.
 • 2023-04-11 11:18:24 опублік. Холод Інна Володимирівна

  12 квітня 2023 року на першій парі в аудиторії 2401 відбудеться відкрите практичне заняття старшого викладача кафедри української та іноземних мов Холод Інни Володимирівни зі студентами групи А-22-5 на тему: "Holidays and Vocation. Holidays in Ukraine". Запрошуємо усіх охочих!
 • 2023-04-10 22:26:32 опублік. Волошина Оксана Володимирівна

  Фото 06 квітня 2023 року о 8:00 відбулося відкрите заняття з іноземної мови викладача кафедри української та іноземних мов Кубай М.Г. з дисципліни «Іноземна мова» на тему: «Geographical Position of Great Britain» зі студентами 1го курсу групи КН-22-1. На занятті були присутні: Колесник Т.В., Ромигайло І.Ю., Холод І. В., Волошина О. В., Малик В. М.
  Практичне заняття було проведено з використанням мультимедійних технологій та вдало підібраного презентаційного й навчального матеріалу, відповідно до програми з даної дисципліни. Викладачем було продемонстровано добре володіння навчальним матеріалом, методикою проведення занять, вміння зацікавити та організувати студентів, вміле застосування відповідних форм роботи. Викладач успішно активізував роботу аудиторії на занятті, що стимулювало студентів опановувати нові знання, активно співпрацювати з викладачем, виконувати вправи по темі, аналізувати текст та вести діалогічне мовлення, ставити питання, висловлювати власні думки. Мета та цілі, що були поставлені на початку заняття були досягнуті. Викладач успішно застосувала комунікативні здібності, вміння встановлювати контакт з аудиторією та підтримувати її увагу протягом всього заняття.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . . . 189 

  головна intranet   головна internet