Факультет менеджменту та права


  ГОЛОВНА  |   КАФЕДРИ  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ФАКУЛЬТЕТ  |

    НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

КОНТАКТИ


декан факультету
к.е.н доцент Пронько Людмила Миколаївна

Наша адреса:
21018, м.Вінниця, вул.Пирогова,3.
Навчальний корпус №5.

Телефони:
декан факультету менеджменту та права (0432)65-56-65
деканат денної форми навч. (0432)65-63-69
деканат заочної форми навч. (0432)65-63-52
комутатор (0432) 43-85-20, (0432) 43-72-30

Електронна адреса:
purogova3@yandex.ya

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg

 • 2023-08-14 09:46:03 опублік. Богатчук Світлана Степанівна

  Фото 11 серпня 2023 року була проведена кураторська година в групі 43-ПР (куратор доцент кафедри історії України та філософії Богатчук С.С.). Основними питаннями, які розглядалися на кураторській годині- це правила дотримання поведінки студентів під час занять, присутність студентів на парах, основні вимоги-правила поведінки в гуртожитках.Також піднімалося питання оплати за навчання, яке необхідно здійснити найближчим часом.
 • 2023-07-30 14:37:40 опублік. Кубай Оксана Григорівна

  Фото На факультеті менеджменту та права 20  27 липня 2023 року відбувся захист виробничої практики здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти (термін практики з 29 травня по 7 липня 2023 року) та здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (термін практики з 29 травня по 14 липня 2023 року). Виробнича практика – невід`ємна складова професійної підготовки майбутніх фахівців сфери управління, що є важливим етапом практичної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент до професійної діяльності, на якому відбувається закріплення й поглиблення теоретичних і практичних знань, одержаних під час аудиторних занять у процесі вивчення дисциплін, закладаються основи практичних вмінь і навичок, творчого ставлення до діяльності, відбувається формування професійних якостей особистості майбутнього фахівця.
  Здобувачі представили звіти про проходження виробничої практики та доповіли про результати своєї роботи, набутий досвід та подальші перспективи становлення себе як фахівця сфери менеджменту. Майбутні фахівці спеціальності 073 Менеджмент під час проходження практики продемонстрували також гнучкість та критичність мислення, здатність вирішувати комплексні завдання, креативність та вміння взаємодіяти з людьми. Перебування на практиці дало змогу ще раз поринути у коло професійних проблем та стати активними учасниками їх вирішення.
 • 2023-07-30 13:53:05 опублік. Кубай Оксана Григорівна

  Фото Вітаємо студентів факультету менеджменту та права, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент», з перемогою у Всеукраїнському інтелектуальному змаганні серед студентів:
  Марківську Олександру Володимирівну, студентку групи 22-МОА факультету менеджменту та права за отримання диплому I ступеня за роботу «Виробництва біометану на цукрових заводах як напрям забезпечення енергетичної безпеки держави». Науковий керівник – к.е.н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу, заступник декана з наукової роботи Гонтарук Ярослав Вікторович;
  Хрекову Ярославу Ігорівну, студентку групи 31-МОА факультету менеджменту та права за отримання диплому II ступеня за роботу «Управління екологічними параметрами галузі овочівництва за критерієм показника використання та відтворення родючості ґрунту».Науковий керівник – д.е.н., доцент, завідувач кафедри аграрного менеджменту та маркетингу факультету менеджменту та права Логоша Роман Васильович.
 • 2023-07-28 17:27:12 опублік. Березюк Сергій Володимирович

  Фото Виробнича практика готує майбутніх фахівців до самостійного виконання професійних обов’язків на першій посаді. Вона дає студенту можливість остаточно переконатися у правильності зробленого ним вибору, адже під час проходження виробничої практики він може перевірити свій професіоналізм та здатність успішно проявляти себе в умовах безпосередньої діяльності згідно фаху.
  Виробнича практика у Вінницькому національному аграрному університеті є важливою складовою навчального процесу і проводиться після проходження студентами теоретичного курсу навчання у відповідності з навчальним планом підготовки.
  Студенти факультету менеджменту та права спеціальностей 281 Публічне управління та адміністрування, 073 Менеджмент та 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти протягом цього тижня успішно захистили звіти з виробничої практики, яка тривала з 29 травня по 7 липня 2023 року. В усіх студентів були цікаві доповіді про проходження практики, які супроводжувалися презентаційним матеріалом. Звіти з виробничої практики виконані згідно вимог до даного виду робіт та отримали позитивні оцінки від керівників практики. Варто відмітити, що базами практик є підприємства, організації та установи, які є стейкхолдерами ВНАУ та безпосередньо приймають участь в оптимізації навчального процесу та адаптації його до вимог ринку праці.
 • 2023-06-08 09:11:37 опублік. Кубай Оксана Григорівна

  Фото Участь стейкхолдерів на усіх етапах реалізації освітньої траєкторії здобувачів усіх рівнів вищої освіти у Вінницькому національному аграрному університеті реалізується через залучення стейкхолдерів до обговорення освітньо-професійних програм, проведення практичних занять і публічних лекцій практиків, реалізації дуальної форми навчання з подальшим працевлаштуванням молоді, проведенні усіх видів практик на підприємствах, дотриманні академічної доброчесності тощо. У зв’язку з цим на факультеті менеджменту та права 6 червня 2023 року відбулася чергова зустріч з гарантами освітньо-професійних програм та стейкхолдерами факультету менеджменту та права зі спеціальностей 073 Менеджмент, 075 Маркетинг. Цей захід дав змогу розробникам освітніх програм зі спеціальності 073 Менеджмент та 075 Маркетинг вивчити думку усіх сторін, які зацікавлені у конкурентоспроможності майбутніх випускників, що вплине на удосконалення якості сформованих освітньо-професійних програм. Стейкхолдери висловили готовність сприяти практичній підготовці здобувачів вищої освіти, надавати їм можливість проходження виробничої практики у таких підприємствах та надавати базу для виконання наукових досліджень.
  Гаранти освітньо-професійних програм подякували учасникам засідання стейкхолдерів за слушні пропозиції та зазначили, що висловлені побажання будуть враховані під час перегляду навчальних планів й освітньо-професійних програм підготовки фахівців у сфері менеджменту та маркетингу за усіма рівнями вищої освіти.
 • 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . . . 177 

  головна intranet   головна internet