АСУ-Деканат

Матеріал з Система управління вузом "Сократ"
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Призначення АСУ-Деканат

Представляє собою підсистему "Сократа", яка призначена для ведення і контролю успішності студентів, груп, дисциплін за 5-бальною і ECTS системами:

 • ведення викладачами поточної успішності студентів з використанням електронних журналів успішності
 • напівавтоматичного створення електронних документів (модульних відомостей, вкладишів успішності до звичайних журналів, екзаменаційно-залікових відомостей, заліково-екзаменаційних листів та інш.)
 • напівавтоматичного ведення методистами факультетів обліку (модульних відомостей, вкладишів успішності до звичайних журналів, екзаменаційно-залікових відомостей, заліково-екзаменаційних листів та інш.)
 • автоматичне формування моніторів навчального процесу факультетів
 • надання можливості студентам переглядання власної успішності через персональні кабінети
 • надання кураторам переглядання успішності навчальної групи через персональний кабінет
 • надання можливості відповідальним особам на факультетах переглядання всіх видів журналів (модульної, сесійної, боржників), відомостей (модульних, екзаменаційно-залікових) і монітору навчального процесу
 • надання аналогічних можливостей, але щодо всіх факультетів, для працівників відділу контролю знань університету
 • автоматичне формування електронної залікової книжки студента
 • автоматичний розрахунок успішності, якості навчання, середнього балу (за 5-бальною і ECTS шкалами)по кожному студенту і групі, підрахунок кількості оцінок і т.д.
 • автоматичне формування журналів заборгованостей з детальним аналізом ходу здачі сесії
 • ведення персональних справ студентів (електронні персональні картки, пошукова система, групування списків за географічними ознаками)

Розподіл ролей у АСУ-Деканат

 • викладачі з персональних кабінетів ведуть свої електронні журнали, на їх основі створюють всі види відомостей (модульні і сесійні)
 • методисти деканатів здійснюють реєстрацію (імпорт) створених викладачами документів і координацію документообороту деканату за встановленми правилами
 • методисти деканатів ведуть персональні дані у електронних справах студенів
 • декани, їх замісники, відділ моніторингу якості знань здійснюють контроль навчального процесу у межах встановлених повноважень

Документооборот у АСУ-Деканат

Весь електронний документооборот розбивається на такі частини:

Результати розрахунків

Кінцевим результатом функціонування підсистеми є ряд електронних документів, призначених для контролю і управління навчальним процесом:

 • Монітор навчального процесу
 • Журнали модульних успішностей по групах
 • Журнали сесійної успішності по групах
 • Журнали пропусків занять по групах
 • Журнали сесійних заборгованостей
 • Всі відомості і документи, що були створені для кожної навчальної групи

Порядок роботи

Основні дії персоналу описані в інструкціях методиста деканату

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти