Електронна система управління ВУЗом "Сократ"

Матеріал з Система управління вузом "Сократ"
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Електронна система "Сократ" представляє собою єдину інтегровану клієнт-серверну навчальну систему, в якій реалізовані функції дистанційного навчання і управління ВУЗом.

Опис технічних характеристик навчальної мережі представлений на цій сторінці.

Єдина база даних студентів, дисциплін, викладачів і т.і. Вона є глобальним інформаційним ресурсом університету. На її основі відбувається управліня навчальним процесом ВНАУ і функціонування пісистем "Сократ":

 • "АСУ-Деканат";
 • підсистеми "АСУ-Медцентр";
 • електронної бібліотечної системи "Софія";
 • репозиторію університету;
 • автоматизованої системи тестування знань Тезаурус;
 • обліку знань студентів;
 • обліку навчальної активності студентів;
 • навчальної клієнт-серверній програми "WEB-бухгалтерія";
 • інших задач;

Персональний кабінет викладача.

Персональний кабінет студента.

Система тестування знань Тезаурус.

Автоматизована система обліку та контролю роботи студентів.

 • автоматичний облік пройдених студентом тестів і одержаних за ними оцінками;
 • автоматичний облік часу кожного студента з аналізом по днях в табличному і у графічному вигляді;
 • автоматичний облік користування методичною літературою як кожним студентом, так і кожним викладачем окремо;

Автоматизована бібліотечна система ВНАУ "Софія".

 • електронний репозиторій ВНАУ;
 • електронна бібліотека української художньої літератури;
 • електронна бібліотека художньої літератури;
 • електронна бібліотека технічної літератури;
 • електронний каталог бібліотеки ВНАУ;
 • електронна книговидача;

Засоби дистанційного навчання.

 • система дистанційного навчання Moodle;
 • вебінари з навчальної картки;
 • відеоконференції;

WEB-бухгалтерія - кліент-серверна багатокористувацька програма.

 • повна інтеграція в систему "Сократ" (кожен студент має власне робоче середовище, а викладачі мають засоби контролю виконання проектів).

Центр здоров`я університету.

 • истема ведення медичних справ і захворювань студентів;
 • виписка медичних довідок і надання інформації про них деканатам;
 • презентацiя проекту (~1.5 Mb);

АСУ-Деканат

 • Персональні справи студентів;
 • Успішність. Модулі. Заліки. Іспити;
 • презентацiя проекту(~7 Mb);

Генератор кафедральних сайтів.

 • Автоматичне створення сайту кафедри з викладачами, їх методичними розробками та їнш в момент реєстрації кафедри в базі даних.
 • Можливість публікації новин,оголошень та кафедральних даних викладачами кафедри з персональних кабінетів.
 • Можливість публікації викладачами своїх анкентих даних з персональних кабінетів.
 • Автоматичне формування списків наукових і методичних праць викладачів (з бази репозиторію).
 • Автоматичне формування списків дисциплін (з бази навчальної частини), що викладаються на кафедрі.

Засоби контролю і моніторингу.

 • глобальна статистика роботи навчальної мережі.
 • монітор реального часу роботи студентів в мережі ВНАУ;
 • монітор реального часу виконання тестів;
 • "Дошка пошани" найбільш активних студентів;
 • опис технічних характеристик навчальної мережі
 • монітор мереж.
 • аналiз трафiку.

Інші функції.

 • можливість роботи студентів як з комп’ютерів вузу, так і через Інтернет;
 • студентські роботи з WEB-дизайну.
 • викладацький форум;
 • студентський форум;

Розробники.


Керівник проекту - кандидат технічних наук, доцент Паламарчук Є.А.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти