ВИД ПУБЛІКАЦІЙ КІЛЬКІСТЬ
 1  Авторські світоцтва  10
 2  Брошури  6
 3  Бібліографічні посібники  2
 4  Дипломні роботи, проекти  7589
 5  Довідники  12
 6  Документи  115
 7  Доповідь конференції  878
 8  Збірники наукових праць  23
 9  ККР  10
 10  Конспекти лекцій  40
 11  Курсовий проект  5
 12  Методичні вказівки  6252
 13  Монографії  3
 14  Монографії видані в Україні  237
 15  Монографії видані за кордоном  312
 16  Навчально-методичний посібник  45
 17  Навчальні посібники  340
 18  Навчальні програми  2870
 19  Накази  6
 20  Наскрізні програми  69
 21  Наукові звіти  6
 22  Опорний конспект лекцій  29
 23  Патенти  0
 24  Патенти на винахід видані в Україні  88
 25  Патенти на винахід видані за кордоном  0
 26  Патенти на корисну модель видані в Україні  198
 27  Патенти на корисну модель видані за кордоном  0
 28  Положення університету  10
 29  Практикум  28
 30  Презентація  0
 31  Презентації  62
 32  Програма комплексного державного іспиту  15
 33  Програми вступних фахових випробувань  583
 34  Програми конференцій  109
 35  Підручники  15
 36  Робочі зошити  76
 37  Робочі програми  27
 38  Свідоцтва про державну реэстрацію авторського права на твір  47
 39  Сертифікат конференції  14
 40  Силабус  0
 41  Словники  32
 42  Словники-довідники  28
 43  Статті  5258
 44  Статті Scopus  280
 45  Статті Scopus/Web of Science  52
 46  Статті Web of Science  48
 47  Статті Web of Science Core Collection  147
 48  Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)  1170
 49  Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)  2567
 50  Тези доповідей  1899
 51  Тимчасові програми  258

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська