КАФЕДРА КІЛЬКІСТЬ
 1  Бібліотека  8
 2  Ботанічний сад  1
 3  Відділ аспірантури і докторантури  25
 4  Відділ виховної роботи  16
 5  Відділ внутрішнього аудиту  2
 6  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 7  Відділ дуальної освіти та практичного навчання та працевлаштування  5
 8  Відділ євроінтеграції та міжнародної діяльності  6
 9  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  4
 10  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  36
 11  Відділ кадрів  3
 12  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 13  Відділ моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності  7
 14  Відділ організації практичного навчання  1
 15  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 16  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 17  Відокремлений структурний підрозділ "Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету"  19
 18  Відокремлений структурний підрозділ "Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету"  7
 19  Відокремлений структурний підрозділ "Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету"  1
 20  Військова підготовка  3
 21  Військової підготовки  5
 22  Вінницький національний аграрний університет  466
 23  Гуртожиток №1,4  1
 24  Деканат інженерно-технологічного факультету  1
 25  Деканат факультету агрономії та лісівництва  3
 26  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 27  Деканат факультету менеджменту та права  6
 28  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 29  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  3
 30  Загальний відділ  37
 31  Інженерно-технологічний факультет  202
 32  Кафедра Eкономічної кібернетики  730
 33  Кафедра Аграрного менеджменту та маркетингу  1154
 34  Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу  562
 35  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  1593
 36  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  6
 37  Кафедра Аналізу та аудиту  341
 38  Кафедра Аналізу та статистики  1000
 39  Кафедра Аудиту та державного контролю  750
 40  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  1044
 41  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  8
 42  Кафедра Бухгалтерського обліку  865
 43  Кафедра Ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи  971
 44  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  936
 45  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  3
 46  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  311
 47  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  246
 48  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  1318
 49  Кафедра Економіки та підприємницької діяльності  830
 50  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  260
 51  Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  761
 52  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  970
 53  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  878
 54  Кафедра Історії України та філософії  511
 55  Кафедра Комп`ютерних наук та економічної кібернетики  769
 56  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  2
 57  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  1317
 58  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  183
 59  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  675
 60  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  790
 61  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 62  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 63  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  1028
 64  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  143
 65  Кафедра Обліку та аналізу  6
 66  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  690
 67  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  200
 68  Кафедра Права  968
 69  Кафедра Правознавства  1
 70  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  875
 71  Кафедра Сільськогосподарських машин  140
 72  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 73  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  756
 74  Кафедра Технології виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі  217
 75  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  264
 76  Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв  1054
 77  Кафедра Української та іноземних мов  782
 78  Кафедра Фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін  164
 79  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  128
 80  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  887
 81  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  409
 82  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  856
 83  Ладижинський коледж  23
 84  Навчальний відділ  3
 85  Навчально-науковий центр  7
 86  Наукова тематика  276
 87  Науковий відділ  15
 88  Науково-дослідна частина  67
 89  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 90  Науково-методичний відділ  4
 91  Науково-організаційний відділ  25
 92  Обчислювальний центр  6
 93  Планово-фінансовий відділ  5
 94  Приймальна комісія  223
 95  Редакційно-видавничий відділ  11
 96  Співробітники що звільнились  23
 97  Технологічно-промисловий коледж  24
 98  Факультет Агрономії та лісівництва  166
 99  Факультет економіки та підприємництва  86
 100  Факультет менеджменту та права  184
 101  Факультет обліку і аудиту  21
 102  Факультет обліку та аудиту  87
 103  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  137
 104  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  26
 105  Центр інтеграції з виробництвом, підвищення кваліфікації та дорадництва  11
 106  Центр моніторингу якості знань  6
 107  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 108  Чернятинський коледж  21

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська