Про репозиторій

  • Електронний репозиторій ВНАУ - це WEB-ресурс, який призначений для зберігання, класифікації та пошуку електронних цифрових матеріалів університету (документів, фотографій, презентацій та інш.) та його працівників.
  • Розміщені в репозиторій матеріали призначені для вільного використання (окрім таких, що мають обмеження) світовою спільнотою.
  • Розміщені в репозиторії матеріали спрямовані на розвиток науки, освіти і суспільства.
  • Прийняте Вченою радою у ВНАУ (28.05.2010) обов'язкове самоархівування наукових праць співробітників виступає важливим інструментом поширення їх наукових досягнень і збільшення індекса цитованості.
  • Матеріали репозиторію можуть долучатись до електронних навчальних карток дисциплін з персональних кабінетів викладачів.
  • Кожен викладач має право і можливість здійснювати самопублікацію власних наукових праць зі свого "Персонального кабінету".
  • Репозиторій адмініструється бібліотекою ВНАУ і методичним відділом.
  • Репозиторій ВНАУ індексується пошуковими машинами інтернету.
  • Мандат засновника.


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська