The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6375
Title: Класи економіко-математичних моделей та їх застосування
Authors: Т. Є. Магас
Keywords: модель, математична модель, економіко-математична модель, економічна система, методи
Date of publication: 2013-07-26 15:23:21
Last changes: 2013-09-09 16:15:26
Year of publication: 2011
Summary: Приведений короткий класифікаційний аналіз використовуваних економіко-математичних моделей і їх застосування. Із проведеного аналізу слідує, що математичне моделювання економіки повинно бути інтелектуальним ядром розвитку інформаційних технологій та основним специфічним методом науки, що застосовується для аналізу та синтезу систем управління.
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/6375.pdf
Publication type: Статті
Publication: 440 Вінниця
In the collections : 2011. Випуск № 1 (48) Том 2/ Серія: Економічні науки/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6375.pdf Size : 271055 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska