The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Бібліотека  8
 2  Ботанічний сад  3
 3  Відділ аспірантури і докторантури  25
 4  Відділ виховної роботи  16
 5  Відділ внутрішнього аудиту  2
 6  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 7  Відділ дуальної освіти та практичного навчання та працевлаштування  5
 8  Відділ євроінтеграції та міжнародної діяльності  10
 9  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  4
 10  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  36
 11  Відділ кадрів  6
 12  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 13  Відділ моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності  7
 14  Відділ організації практичного навчання  1
 15  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 16  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 17  Відокремлений структурний підрозділ "Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету"  31
 18  Відокремлений структурний підрозділ "Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету"  8
 19  Відокремлений структурний підрозділ "Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету"  1
 20  Військова підготовка  3
 21  Військової підготовки  5
 22  Вінницький національний аграрний університет  485
 23  Гуртожиток №1,4  1
 24  Деканат  3
 25  Деканат інженерно-технологічного факультету  1
 26  Деканат факультету економіки, інформаційних технологій та сфери обслуговування  2
 27  Деканат факультету менеджменту та права  6
 28  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 29  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва  3
 30  Загальний відділ  59
 31  Інженерно-технологічний факультет  210
 32  Кафедра Eкономічної кібернетики  731
 33  Кафедра Аграрного менеджменту та маркетингу  1305
 34  Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу  687
 35  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  1713
 36  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  7
 37  Кафедра Аналізу та аудиту  441
 38  Кафедра Аналізу та статистики  1000
 39  Кафедра Аудиту та державного контролю  750
 40  Кафедра Бізнесу та сфери обслуговування  91
 41  Кафедра Біоінженерії, біо- та харчових технологій  115
 42  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  1127
 43  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  8
 44  Кафедра Бухгалтерського обліку  873
 45  Кафедра Ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи  1033
 46  Кафедра Ветеринарної медицини, клінічної діагностики та біотехнологій  2
 47  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  936
 48  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  3
 49  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  311
 50  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  246
 51  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  1465
 52  Кафедра Економіки та підприємницької діяльності  907
 53  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  259
 54  Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  896
 55  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  960
 56  Кафедра Історії України та філософії  542
 57  Кафедра Комп`ютерних наук та економічної кібернетики  847
 58  Кафедра Лісового та садово-паркового господарства  83
 59  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  2
 60  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  1345
 61  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  183
 62  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  693
 63  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  867
 64  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 65  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 66  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  1054
 67  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  143
 68  Кафедра Обліку і оподаткування  173
 69  Кафедра Обліку та аналізу  6
 70  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  719
 71  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  200
 72  Кафедра Охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві  1039
 73  Кафедра Права  1034
 74  Кафедра Правознавства  1
 75  Кафедра Рослинництва та садівництва  94
 76  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  890
 77  Кафедра Сільськогосподарських машин  139
 78  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 79  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  757
 80  Кафедра Технології виробництва та переробки продукції тваринництва  293
 81  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  264
 82  Кафедра Технології розведння, виробництва та переробки продукції дрібних тварин  26
 83  Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв  1093
 84  Кафедра Української та іноземних мов  835
 85  Кафедра Фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін  164
 86  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  128
 87  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  889
 88  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  522
 89  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  894
 90  Ладижинський коледж  23
 91  Навчальний відділ  11
 92  Навчально-науковий інститут економіки та управління  11
 93  Навчально-науковий центр  8
 94  Наукова тематика  459
 95  Науковий відділ  15
 96  Науково-дослідна частина  73
 97  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 98  Науково-методичний відділ  4
 99  Науково-організаційний відділ  25
 100  Обчислювальний центр  10
 101  Планово-фінансовий відділ  5
 102  Приймальна комісія  257
 103  Редакційно-видавничий відділ  27
 104  Співробітники що звільнились  23
 105  Технологічно-промисловий коледж  24
 106  Факультет Агрономії та лісівництва  166
 107  Факультет агрономії, садівництва та захисту рослин  11
 108  Факультет економіки та підприємництва  87
 109  Факультет менеджменту та права  275
 110  Факультет обліку і аудиту  21
 111  Факультет обліку та аудиту  87
 112  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва  149
 113  Факультет технології виробництва, переробки та робототехніки у тваринництві  11
 114  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  27
 115  Центр інтеграції з виробництвом, підвищення кваліфікації та дорадництва  18
 116  Центр моніторингу якості знань  6
 117  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 118  Чернятинський коледж  21

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska