The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Бібліотека  8
 2  Ботанічний сад  3
 3  Відділ аспірантури і докторантури  25
 4  Відділ виховної роботи  16
 5  Відділ внутрішнього аудиту  2
 6  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 7  Відділ дуальної освіти та практичного навчання та працевлаштування  5
 8  Відділ євроінтеграції та міжнародної діяльності  8
 9  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  4
 10  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  36
 11  Відділ кадрів  3
 12  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 13  Відділ моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності  7
 14  Відділ організації практичного навчання  1
 15  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 16  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 17  Відокремлений структурний підрозділ "Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету"  27
 18  Відокремлений структурний підрозділ "Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету"  7
 19  Відокремлений структурний підрозділ "Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету"  1
 20  Військова підготовка  3
 21  Військової підготовки  5
 22  Вінницький національний аграрний університет  474
 23  Гуртожиток №1,4  1
 24  Деканат  3
 25  Деканат інженерно-технологічного факультету  1
 26  Деканат факультету економіки, інформаційних технологій та сфери обслуговування  2
 27  Деканат факультету менеджменту та права  6
 28  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 29  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва  3
 30  Загальний відділ  52
 31  Інженерно-технологічний факультет  209
 32  Кафедра Eкономічної кібернетики  730
 33  Кафедра Аграрного менеджменту та маркетингу  1204
 34  Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу  618
 35  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  1634
 36  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  7
 37  Кафедра Аналізу та аудиту  376
 38  Кафедра Аналізу та статистики  1000
 39  Кафедра Аудиту та державного контролю  750
 40  Кафедра Бізнесу та сфери обслуговування  41
 41  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  1099
 42  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  8
 43  Кафедра Бухгалтерського обліку  872
 44  Кафедра Ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи  1008
 45  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  936
 46  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  3
 47  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  311
 48  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  246
 49  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  1406
 50  Кафедра Економіки та підприємницької діяльності  890
 51  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  259
 52  Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  792
 53  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  944
 54  Кафедра Історії України та філософії  534
 55  Кафедра Комп`ютерних наук та економічної кібернетики  785
 56  Кафедра Лісового та садово-паркового господарства  31
 57  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  2
 58  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  1345
 59  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  183
 60  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  681
 61  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  821
 62  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 63  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 64  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  1054
 65  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  143
 66  Кафедра Обліку і оподаткування  53
 67  Кафедра Обліку та аналізу  6
 68  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  715
 69  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  200
 70  Кафедра Охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві  994
 71  Кафедра Права  1012
 72  Кафедра Правознавства  1
 73  Кафедра Рослинництва та садівництва  59
 74  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  890
 75  Кафедра Сільськогосподарських машин  139
 76  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 77  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  757
 78  Кафедра Технології виробництва та переробки продукції тваринництва  259
 79  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  264
 80  Кафедра Технології розведння, виробництва та переробки продукції дрібних тварин  2
 81  Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв  1057
 82  Кафедра Української та іноземних мов  806
 83  Кафедра Фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін  164
 84  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  128
 85  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  889
 86  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  481
 87  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  892
 88  Ладижинський коледж  23
 89  Навчальний відділ  11
 90  Навчально-науковий центр  7
 91  Наукова тематика  448
 92  Науковий відділ  15
 93  Науково-дослідна частина  72
 94  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 95  Науково-методичний відділ  4
 96  Науково-організаційний відділ  25
 97  Обчислювальний центр  9
 98  Планово-фінансовий відділ  5
 99  Приймальна комісія  257
 100  Редакційно-видавничий відділ  27
 101  Співробітники що звільнились  23
 102  Технологічно-промисловий коледж  24
 103  Факультет Агрономії та лісівництва  166
 104  Факультет агрономії, садівництва та захисту рослин  9
 105  Факультет економіки та підприємництва  87
 106  Факультет менеджменту та права  208
 107  Факультет обліку і аудиту  21
 108  Факультет обліку та аудиту  87
 109  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва  149
 110  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  26
 111  Центр інтеграції з виробництвом, підвищення кваліфікації та дорадництва  11
 112  Центр моніторингу якості знань  6
 113  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 114  Чернятинський коледж  21

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska