«Сократ» - це електронна система, що  містить такі блоки: системи тестування і самопідготовки «Тезаурус» та «Веб-майстер»; Електронна навчальна база; Персональний кабінет студента; Персональний кабінет викладача; Автоматизовані WEB-сайти кафедр; АСУ-Бібліотека; Репозиторій ВНАУ; АСУ-Деканат; АСУ-Медцентр; Статистика роботи студентів і викладачів; Соціальна мережа ВНАУ.

Cистема самостійної роботи та дистанційного навчання ВНАУ можуть бути реалізовані за допомогою інструментів електронної систем управління ВУЗом «Сократ» та дистанційного навчання Moodle.

Електронні книги, дистанційні курси, тести, он-лайнові вебінари, внутрішня електронна пошта та спільнота ВНАУ дозволяють сформувати науково-консультативне освітнє середовище. Серед модулів системи можна виділити:

WEB-бухгалтерія - клієнт-серверна багатокористувацька програма, що дозволяє швидко та результативно вивчити логіку та операції будь-якої бухгалтерської системи. Вона має повну інтеграцію в систему «Сократ» (кожен студент має власне робоче середовище, а викладачі - засоби контролю виконання проектів). Активно використовується для студентів економічних спеціальностей.

Науково-консультативне освітнє інтерактивне середовище ВНАУ розвивається за допомогою соціальної мережі «Спільнота ВНАУ».Тренінгові технології використовуються для навчання викладачів університету. Створена методика тренінгового навчання «Синергія» (покрокове навчання викладачів від традиційного до інноваційного) – автор методики к.т.н., доцент кафедри економічної кібернетики, зав. відділом інноваційних технологій в освіті ВНАУ Коваленко О.О. Методика включає в себе онлайн-допомогу викладачу, низку блогів, алгоритмів, інструкцій, кейсів, тренінгів та методичних матеріалів щодо інноваційних технологій в освіті. Тренінги щодо інноваційних методів навчання включають в себе новітні методики викладання, використання активних методів навчання, мотивації студентів, практичного використання інструментів соціальних сервісів, вебінарів.

Науково-дослідні роботи з інноваційних технологій в освіті проходять апробацію на міжнародних конференціях, виставках, форумах, онлайнових та офлайнових семінарах, представлені в наукових статтях, монографіях, методичних розробках.

Для дистанційного навчання викладачів та ведення онлайнових науково-дослідних проектів використовується система дистанційного навчання MOODLE, спільнота ВНАУ, низка групових та особистих блоків, інструменти Вікіпедії.