АСУ Деканат автоматизує роботу викладача, кафедри, деканатів та інститутів, здійснює моніторинг успішності студентів за модулями, заліками та іспитами. В системі формуються персональні справи студентів та електронні залікові книжки.

Ж

урнал викладача є закритим від стороннього доступу документом і призначений для приватного користування. Всі дані журналу доступні лише його власнику. Викладач надсилає підсумкові результати модулів до деканату і до електронних залікових книжок студентів, а також дає можливість студентам переглядати сторінки журналу.

Методист деканату виконує контролюючу та облікову функції – приймає роздруковану відомість, встановлює її номер в «АСУ Деканат» і тоді електронна відомість автоматично заноситься в систему; автоматично формується друга відомість для заліку. Аналогічно виконуються дії для формування третьої відомості. Результати сесії автоматично формуються в журналах атестації та вносяться в особисту залікову книжку студента.

Таким чином, формуються всі проміжні, залікові відомості, весь документообіг деканату, формуються будь-які запити керівництва щодо навчальної діяльності студентів. Електронна залікова книжка може бути використана також при формуванні додатків до дипломів студентів.