Система містить єдину базу даних студентів, викладачів та співробітників.

В

она є глобальним інформаційним базисом університету для: управління навчальним процесом; обліку знань студентів; обліку навчальної активності студентів; системи тестування знань Тезаурус та Веб-майстер; роботи навчальної клієнт-серверної програми WEB-бухгалтерія; ведення персональних справ студентів; ведення медичних справ студентів; управління і розподілу індивідуальних ресурсів студентів на файловому сервері університету; бібліотеки; репозиторію університету; створення електронних книг; підтримки науково-консультативного освітнього середовища університету.

Персональний кабінет викладача – дає можливість публікації власних методичних матеріалів викладачем для використання їх в навчальних картках дисциплін; містить систему напівавтоматичної публікації офіційних методичних та навчальних видань університету в електронній бібліотеці; електронні засоби ведення викладачами кредитно-модульної системи обліку знань (модулі, теми, відомості, журнали оцінок…); WEB-конструктор тестів системи WEB-тезаурус; викладацьку систему ведення власної навчальної документації; дає можливості управління WEB-сайтом своєї кафедри; перегляд та одержання розкладу занять на мобільний телефон з навчальної частини on-line; можливість розсилання повідомлень студентам або викладачам; участь та ведення WEB-чату, блогів, форуму.

Персональний кабінет студента містить навчальну картку студента; скомпоновані методичні та електронні навчальні матеріали; електронні тести; власну WEB-бухгалтерську програму; WEB -чат, мікроблоги, студентський форум. Потужні системи самопідготовки і тестування знань "WЕВ-Тезаурус" дозволяє викладачам створювати та використовувати для контролю тести в зручному середовищі.  Студенти мають можливість тестових тренувань з будь-якого комп’ютера при умові підключення Інтернет. Облік пройдених студентом тестів, одержаних оцінок; часу роботи студента в системі, користування методичною літературою, роботи викладачів здійснюється автоматично та представляється у табличному та графічному вигляді.