The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7076
Title: Тривалість ембріонального періоду корів української чорно-рябої молочної породи при різних умовах годівлі
Authors: О. А. Пікула
Keywords: отел, ембріональний період, українська чорно-ряба молочна порода, лінія, витрати кормів, рівень годівлі, кормові одиниці
Date of publication: 2013-12-03 16:29:47
Last changes: 2013-12-03 16:29:47
Year of publication: 2010
Summary: Виявлено вплив рівня годівлі і віку тварини на тривалість тільності. Так, фактор годівлі має суттєвий вплив на тривалість тільності нетелей. Вплив цього фактору зберігається і на протязі другої лактації, лише коли організм тварини повністю сформовано (третій отел) вплив рівня годівлі на тривалість тільності практично зникає.
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/7076.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2010. Випуск 5(45)/ Серія: Сільськогосподарські науки 2020 №2 (17)/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 7076.pdf Size : 284559 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska