The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6374
Title: Прибуток як центральна категорія в економіці підприємства
Authors: Я. П. Шафорост
Keywords: прибуток, фактори зовнішнього та внутрішнього впливу, факторний аналіз прибутку, постійні і змінні витрати, маржинальний доход
Date of publication: 2013-07-26 15:18:48
Last changes: 2013-09-09 16:14:32
Year of publication: 2011
Summary: Розглянуто основні підходи до визначення сутності прибутку як основного показника діяльності підприємства, визначено основні чинники, що пливають на його величину. Акцентовано увагу на виборі оптимальної методики факторного аналізу прибутку.
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/6374.pdf
Publication type: Статті
Publication: 440 Вінниця
In the collections : 2011. Випуск № 1 (48) Том 2/ Серія: Економічні науки/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6374.pdf Size : 301858 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska