The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6371
Title: Організація праці: теоретичні та інституційні аспекти
Authors: В. А. Шовкун
Keywords: праця, організація праці, економічна мотивація праці, трудова кооперація
Date of publication: 2013-07-26 14:48:48
Last changes: 2013-09-09 16:11:22
Year of publication: 2011
Summary: Висвітлено проблеми організації праці на підприємствах у контексті побудови раціонального виробництва. Розглядається сутність організації праці людини. Обґрунтовується ієрархічна система організації праці у суспільстві, її зміст, мета та завдання. Розкривається суперечність між формальними і неформальними інституційними нормами регулювання трудових відносин.
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/6371.pdf
Publication type: Статті
Publication: 440 Вінниця
In the collections : 2011. Випуск № 1 (48) Том 2/ Серія: Економічні науки/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6371.pdf Size : 267273 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska