The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6370
Title: Роль підприємництва в стабілізації процесів зайнятості на ринку праці Вінницької області
Authors: Б. П. Фіщук, Н. Ю. Фіщук, Л. В. Голишевська
Keywords: підприємництво, малий бізнес, трудові ресурси, ринок праці, безробіття, зайнятість, диверсифікація
Date of publication: 2013-07-26 14:45:04
Last changes: 2013-09-09 16:09:59
Year of publication: 2011
Summary: Розглянуто сутність процесів підприємництва, динаміку його розвитку та результати діяльності у Вінницькій області. Акцентується увага на соціальній та економічній ролі підприємництва у процесах зайнятості населення та стабілізації ситуації на ринку праці.
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/6370.pdf
Publication type: Статті
Publication: 440 Вінниця
In the collections : 2011. Випуск № 1 (48) Том 2/ Серія: Економічні науки/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6370.pdf Size : 795345 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska