The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6367
Title: Сучасні чинники мотивації праці в контексті теорії життєвого циклу організації
Authors: Н. Ю. Фіщук, Л. В. Поліщук, О. В. Поляруш
Keywords: мотивація праці, життєвий цикл організації
Date of publication: 2013-07-26 14:35:05
Last changes: 2013-09-09 16:05:53
Year of publication: 2011
Summary: У статті акцентована увага на теоретичні аспекти мотивації персоналу та основні чинники впливу на мотивацію праці у контексті теорії життєвого циклу підприємства.
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/6367.pdf
Publication type: Статті
Publication: 440 Вінниця
In the collections : 2011. Випуск № 1 (48) Том 2/ Серія: Економічні науки/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6367.pdf Size : 255146 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska