The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6363
Title: Сутність та понятійний зміст аграрно-промислової інтеграції як економічної категорії
Authors: В. Л. Коваленко
Keywords: інтеграція, кооперація, аграрно-промислова інтеграція, класифікація, функції, категорії, механізми
Date of publication: 2013-07-26 14:04:32
Last changes: 2013-09-09 15:58:45
Year of publication: 2011
Summary: Розглядаються понятійний зміст категорій “інтеграція” та “аграрно-промислова інтеграція“; наводиться класифікація видів аграрно-промислової інтеграції; обґрунтовується система протиріч та умов при здійсненні інтеграційних процесів в аграрному виробництві; пропонується механізм формування та функціонування інтегрованої господарської системи.
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/6363.pdf
Publication type: Статті
Publication: 440 Вінниця
In the collections : 2011. Випуск № 1 (48) Том 2/ Серія: Економічні науки/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6363.pdf Size : 255823 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska