The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6362
Title: Розвиток економічної теорії в Україні у радянський період
Authors: О. О. Левченко, А. Кізіма
Keywords: марксистська теорія, соціалістичні теорії, комуністична ідеологія, капіталізм, націоналізація, “диктатура пролетаріату"
Date of publication: 2013-07-26 14:01:08
Last changes: 2013-09-09 15:53:46
Year of publication: 2011
Summary: У статті наведена характеристика розвитку української економічної думки та виділено основні її напрямки у радянський період.
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/6362.pdf
Publication type: Статті
Publication: 440 Вінниця
In the collections : 2011. Випуск № 1 (48) Том 2/ Серія: Економічні науки/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6362.pdf Size : 248983 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska