The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6361
Title: Сутність та основні функції розподільної логістики на підприємстві АПК
Authors: С. В. Качуровський
Keywords: логістичний ланцюг, обслуговування, критерії та параметри оцінки послуг, канал розподілу, модель пропозиції – товар-послуга
Date of publication: 2013-07-26 13:54:22
Last changes: 2013-09-09 15:51:47
Year of publication: 2011
Summary: Стаття присвячена фундаментальним засадам розподільчого процесу обслуговування клієнтів та ролі логістики в цьому процесі. Розглянуто сутність, види та процес логістичного обслуговування споживачів, його роль у сучасній економіці; формування партнерських стосунків зі споживачами та диференціацію логістичних послуг, підходи до оптимізації рівня обслуговування, стратегічні аспекти логістичного обслуговування споживача.
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/6361.pdf
Publication type: Статті
Publication: 440 Вінниця
In the collections : 2011. Випуск № 1 (48) Том 2/ Серія: Економічні науки/ Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 6361.pdf Size : 392256 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska