The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35267
Title: Процес формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови за допомогою застосування інформаційних технологій
Authors: Кубай М.
Keywords: Ключові слова: інформаційно-комунікативна компетентність; вивчення іноземної мови; інформаційні технології; засоби навчання; методи навчання.
Date of publication: 2024-03-01 14:24:46
Last changes: 2024-03-01 14:24:46
Year of publication: 2023
Summary: У статті уточнено поняття “система дистанційного навчання”. Наведено основні переваги системи дистанційного навчання: орієнтація на технології навчання у співпраці, широкі можливості для комунікацій (обмін повідомленнями, чати, коментарі тощо), обмін файлами різних форматів. Перелічено основні недоліки системи дистанційного навчання: нерідко викладачі змушені працювати з привʼязкою до певного інтерфейсу, у межах певної логіки середовища,створення навчальних компонентів освітнього середовища доступне переважно викладачеві, що ускладнює у випадках спільну роботу субʼєктів процесу навчання, тобто, не передбачено комунікації з урахуванням мережного співтовариства, значення має операційна громіздкість (навантаження на сервер навчального закладу та проблеми з адміністрування систем). Обґрунтовано основні причини, що зумовлюють впровадження в освіту хмарних технологій.
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/35267.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Молодь і ринок. 2023. № 10 (218). С. 130-136. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.293321
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35267.pdf Size : 980457 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska