The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35261
Title: Бухгалтерський аутсорсинг: сутність та перспективи розвитку для малого бізнесу
Authors: Подолянчук О.А., Величко В.А.
Keywords: аутсорсинг, бухгалтерський облік, бухгалтерський аутсорсинг, класифікація бухгалтерського аутсорсингу
Date of publication: 2024-02-29 14:09:17
Last changes: 2024-02-29 14:09:17
Year of publication: 2024
Summary: Досліджено наукові підходи до тлумачення сутності дефініції "аутсорсинг" та "бухгалтерський аутсорсинг". Виявлено проблему, що пов`язана з відсутністю нормативноLправового закріплення досліджуваних категорій. Проаналізовано обсяги реалізації послуг у сфері обліку й аудиту та податкового консультування за 2020—2022 роки та відзначено про зростання попиту на послуги бухгалтерського аутсорсингу. З`ясовано сутність та мету бухгалтерського аутсорсингу як однієї із форм організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Запропоновано власне визначення категорійного змісту досліджуваної дефініції: бухгалтерський аутсорсинг — це послуга щодо виконання функцій бухгалтерської служби із залученням компетентних зовнішніх фахівців на договірній основі. Опрацювання наукових публікацій дало можливість визначити фактори, які суттєво вплинули на розвиток і започаткування бухгалтерського аутсорсингу. Відзначено, що аутсорсингові компанії пропонують: ведення бухгалтерського обліку; бухгалтерське обслуговування; бухгалтерський супровід. Розкрито класифікацію бухгалтерського аутсорсингу за такми ознаками: за тривалістю надання; за обсягом переданих ділянок обліку; за способом співпраці між аутсорсинговою компанією та підприємствомLзамовником послуг; за обсягом виконаної аутсорсинговою компанією роботи; за територіальним розміщенням. Охарактеризовано переваги бухгалтерського аутсорсингу: економія часу і ресурсів; зниження витрат; експертна підтримка; швидкий доступ до інновацій; мінімізація ризиків; використання сучасних технологій; зростання прибутковості підприємства. Представлено недоліки для суб`єктів малого бізнесу: обмежений контроль; культурні та мовні різниці; втрата конфіденційності; комунікаційні проблеми; ризики безпеки; можливість виникнення додаткових витрат. Обгрунтовано перспективи застосування бухгалтерського аутсорсингу суб`єктами малого бізнесу.
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/35261.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Агросвіт. 2024. № 4. С. 130-139. DOI: 10.32702/2306-6792.2024.4.130
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35261.pdf Size : 1089817 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska