The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35259
Title: Іноземна мова як інструмент виховання іншомовної комунікативної культури
Authors: Малик В.
Keywords: англійська мова; культура; іншомовна комунікативна культура; виховання; ЗВО.
Date of publication: 2024-02-29 12:32:08
Last changes: 2024-02-29 12:32:08
Year of publication: 2023
Summary: Стаття присвячена аналізу особливостей іноземної мови. Доведено, що мова виступає сполучною ланкою між історичними поколіннями народу, забезпечуючи єдність культурної традиції. Іноземна мова розглядається як інструмент полікультурного розвитку особистості студентів. Зазначено, що міжкультурна комунікація стала відмінною рисою сучасного українського суспільства, а її розвиток є одним із пріоритетних напрямів діяльності системи освіти загалом.
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/35259.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Молодь і ринок. 2023. № 11-12 (219-220). С. 115-120. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.296991
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35259.pdf Size : 1150619 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska