The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35257
Title: Організація облікового забезпечення управління витратами на маркетингові комунікації
Authors: Іщенко Я.П., Серггєєв Я.С.
Keywords: маркетингові комунікації; витрати; маркетинг; облік; об’єкти обліку; статті обліку; управління
Date of publication: 2024-02-29 11:42:26
Last changes: 2024-02-29 11:42:26
Year of publication: 2024
Summary: Виявлено, що значним недоліком у вітчизняній методиці та практиці обліку витрат є ігнорування обліковою наукою феномену витрат на маркетингові комунікації. В бухгалтерському обліку відсутнє визначення таких витрат та науково-обґрунтована їх класифікація. Доведено необхідність здійснення наукових досліджень щодо системного відокремленого обліку витрат на маркетингові комунікації. Запропоновано організаційні підходи побудови системи обліку витрат на маркетингові комунікації. Зокрема, сформовано номенклатуру об’єктів обліку таких витрат, що відповідає об’єктам їх управління. Запропоновано номенклатуру статей обліку витрат на маркетингові комунікації та форму внутрішнього регламенту для детальної характеристики складу кожної зі статей. Розроблено пропозиції щодо формування додатку до розпорядчого документу про облікову політику підприємства в якому детально слід виписати кореспонденцію рахунків за нетиповими рахунками (субрахунками). Для отримання системної інформації про витрати на маркетингові комунікації в необхідному розрізі для потреб управління ними запропоновано форму управлінської звітності «Звіт про витрати на маркетингові комунікації».
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/35257.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Ефективна економіка. 2024. № 2. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/3115/3151 DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.60
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35257.pdf Size : 1058529 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska