The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35256
Title: Фінансова безпека підприємств: сутність, складові, основні загрози та оцінювання її рівня
Authors: Правдюк Н.Л., Козловська Л.Ю.
Keywords: фінансова безпека, загроза, аналіз, підприємство, бюджетна установа.
Date of publication: 2024-02-29 11:30:46
Last changes: 2024-02-29 11:30:46
Year of publication: 2024
Summary: У статті було проведено аналіз та визначено сутність «фінансової безпеки підприємства» згідно з різними точками зору вчених. На сьогоднішній день, питання фінансової безпеки є актуальним як на макро-, так і на мікрорівні. З огляду на особливості сучасної економічної системи, ми вважаємо, що дослідження фінансової безпеки суб`єкиів господарювання є необхідним. Було розглянуто внутрішні та зовнішні загрози, які мають вплив на фінансову безпеку підприємства. Визначено об`єкт, суб`єкт, предмет та мета фінансової безпеки підприємства. Проведено класифікацію загроз фінансової безпеки підприємства. Охарактеризовано основні складові фінансової безпеки підприємства. Розглянуто рівні фінансової безпеки підприємства до яких відносять: нормальний, передкризовий, кризовий та критичний рівень. Досліджено стан фінансової безпеки на прикладі відділу фінансів Тульчинської районної військової (державної) адміністрації.
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/35256.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Ефективна економіка. 2024. № 2. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/3091/3127 DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35256.pdf Size : 1134389 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska