The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35254
Title: Забезпечення фінансової безпеки підприємства в умовах війни: проблеми та особливості
Authors: Коваль Н.І., Корніюк К.В.
Keywords: управління, підприємство, безпека, фінансова безпека, економічна безпека, фінансово-економічна безпека, рентабельність, кризові явища.
Date of publication: 2024-02-29 09:31:57
Last changes: 2024-02-29 09:31:57
Year of publication: 2024
Summary: Стаття присвячена дослідженню особливостей наявних підходів до трактування поняття «економічна безпека підприємства». Досліджено, що складовим елементом економічної безпеки є фінансова безпека підприємства. Проведено аналіз військової ситуації української економіки свідчить про існування серйозних проблем у діяльності підприємств. Визначено, що початок повномасштабної війни та запровадження воєнного стану спровокували появу реальних ризиків і загроз у веденні підприємницької діяльності. Систематизовано основні принципи управління фінансовою безпекою підприємства. Категорія «безпека» чи «економічна безпека» пов’язана з динамікою, зазначено, що безпека не може вважатися складовою частиною економіки чи будь-якої іншої системи або суб’єкта господарювання. Доведено, що в наявних методиках оцінки рівня фінансовоLекономічної безпеки підприємств не враховано зовнішні загрози, які є одними з основних чинників порушення безпеки підприємств. Зазначено, що фінансовоLекономічна безпека на рівні суб`єктів господарювання є багатогранним явищем, її стан досить активно змінюється, тому доцільно ретельно стежити за фінансовим станом підприємств та вивчати проблеми, що виникають під впливом військових факторів, реформ державної економіки та політики, коливань важелів світової економіки, інтерL націоналізації фінансових потоків, зовнішньоLполітичної ситуації.
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/35254.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Агросвіт. 2024. № 4. С. 152-158. DOI: 10.32702/2306-6792.2024.4.152
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35254.pdf Size : 1154486 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska