Електронна система "Сократ" представляє собою єдину інтегровану клієнт-серверну навчальну систему, в якій реалізовані функції дистанційного навчання і управління ВУЗом.


(всі дані, що нижче, розраховані від початку цього семестру до 01.12.22 18:22:56)

опис технічних характеристик навчальної мережі див. тут.

Єдина база даних студентів (51554 чол.), дисциплін (2644 шт.), викладачів і співробітників (2355 чол.) і т.і. Вона є глобальним інформаційним ресурсом університету. На її основі відбувається управліня навчальним процесом ВНАУ і функціонування пісистем "Сократ":

Персональний кабінет викладача.

Персональний кабінет студента.

Система тестування знань Тезаурус.

Автоматизована система обліку та контролю роботи студентів.

Автоматизована бібліотечна система ВНАУ "Софія".

Засоби дистанційного навчання.

WEB-бухгалтерія - кліент-серверна багатокористувацька програма.

Центр здоров`я університету.

АСУ Деканат.

Генератор сайтів.

Засоби контролю і моніторингу.

Інші функції.


Автор проекту - Паламарчук Є.А.