WEB-бухгалтерія

Призначення:

   "WEB-бухгалтерія" - це серверна багатокористувацька програма, яка призначена для ведення синтетичного, аналітичного і управлінського обліку. До її складу входить журнал проводок, план рахунків, календар для встановлення звітного періоду, набір системих вторинних документів, а також інструментарій для аналізу і управління результатами обрахунків.
   Користування програмою є надзвичайно простим і не потребує спеціального навчання.
    Для роботи в "WEB-бухгалтерії" бухгалтеру достатньо мати звичайний web-браузер і інтернет. Завдяки цьому можна працювати з будь-якої точки світу, використовуючи в якості комп'ютера навіть мобільні пристрої.

Передмова

    В процесі навчання студенти обліково-фінансового факультету Вінницького державного аграрного університету, починаючи з кінця 2 курсу, періодично розв'язують ті чи інші бухгалтерські задачі. В більшості випадків обрахунки ведуться на папері методом так званих "літачків". В кращому випадку - на бухгалтерських програмах в рамках певних навчальних курсів. Але, навіть і в останньому випадку, контроль за правильністю одержаних від програм результатів здійснюється "паперовим" методом.
    Все це підштовхнуло мене до ідеї надати студентам просту в користуванні, універсальну, швидку і надійну бухгалтерську програму, якою можна було би користуватись з будь-якого комп'ютера університету, або ж через інтернет. Пошук аналогів в інтернеті на час створення позитивних результатів не дав. Тому програма получилась свого роду унікальною.
    Наявність у ВНАУ потужної навчальної комп'ютерної системи з базою даних студентів дозволило легко її інтегрувати в неї цю програму. Завдяки цьому кожен студент ВНАУ може працювати в своїй "WEB-бухгалтерії", користуючись своїм стандартним університетським логіном і паролем.

    Серверні скрипти програми реалізували мої учні - студенти обліково-фінансового факультету ВНАУ Кравчук В. і Постоловський О.
   
    Автор ідеї і постановник задачі - к.т.н., доцент ВНАУ Паламарчук Є.А.

Бухгалтерські характеристики:

 • Ведення синтетичного, аналітичного (в грошовому вимірі) і управлінського обліку.

 • В якості носіїв аналітики виступають субрахунки.

 • Програма має шаблон готового плану рахунків, який можна як завгодно редагувати.

 • Бухгалтер може самостійно створити свій план рахунків без будь-яких обмежень на кількість, позначення, назви рахунків і субрахунків.

 • Початкові залишки вносяться безпосередньо в план рахунків на відповідні рахунки або субрахунки. Допускається і проводочний метод внесення залишків.

 • Програма має журнал проводок, в якому відтворюються дата, кореспондуючі пари рахунків, суми проводок і коментарі і журнал операцій, до них.

 • Програма має журнал операцій, в якому відтворюються дата, сума і зміст операці. Внеcені операції автоматично створюють відповідні проводки в журналі проводок.

 • Господарські операції фіксуються в журналі проводочним методом або операційним в журналі операцій з використаням шаблонів типових операцій.

 • В програмі є можливість створення шаблонів типових операцій із вказуванням в них змісту і формул бухгалтерських проводок.

 • Всі внесені в журнали операції і проводки автоматично "проводяться". Поняття "непроведених" господарських операцій в програмі відсутнє.

 • Програма має календар для встановлення звітного періоду. Максимальне значення звітного періоду не обмежене, а мінімальне може складати навіть один день.

 • Результати обробки проводок відтворюються системними вторинними документами (оборотно-сальдова відомість, баланс, картка рахунку і т.д.).

 • Програма має ефективний інструментарій аналізу, пошуку і корегування операцій і проводок.

 • Програма має режим автоматичного перенесення залишків, плану рахунків і налаштувань на наступний звітний період.

 • Кожен користувач має свій логін, пароль і "робочий кабінет". В "робочому кабінеті" можна одночасно вести необмежену кількість незалежних між собою бухгалтерій.

 • В одному "робочому кабінеті" може одночасно працювати (в тому числі і в одній бухгалтерії) будь-яка кількість користувачів.

 • В програмі одночасно може бути зареєстрована необмежена кількість користувачів з своїми логінами, паролями і "робочими кабінетами".

Технічні характеристики:

 • Програма виконана за клієнт-серверною технологією Linux-Apache-MySQL-PHP (LAMP) з використанням Ajax.

 • Клієнтське спеціалізоване програмне забезпеченя відсутнє. В його якості виступає будь-який WEB-браузер.

 • Програма працює в реальному часі обчислень. Всі розрахунки здійснюються в момент генерації (звертання до) будь-якого звітного документу. Всі результати розрахунків актуалізовані до стану внесених господарських операцій.

 • Багатокористувацька архітектура. Кількість користувачів - необмежена.

 • Аутентифкація користувачів.

 • Дані одного користувача недоступні іншим.

 • Кожен користувач може створити власну необмежену кількість незалежних між собою бухгалтерських проектів.

Ліцензія

 • Програмою WEB-бухгалтерія” може вільно і безкоштовно користовуватись в будь-яких цілях і без будь-яких обмежень.

 • Вхід для бажаючих ознайомитись і попрацювати по логіну "test" і паролю "12345".

 • Всі зареєстровані в програмі сторонніми користувачами бухгалтерські проекти є конфіденційними і розголошенню не підлягають.

Гарантії

ВНАУ за технічною можливістю надає цілодобовий доступ до своїх ресурсів.


(с) 2002-2014, Паламарчук Євген Анатолійович, к.т.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, E-mail yevgen.pal@gmail.com