для гарантів освітніх програм,

заступників деканів з навчальної роботи та завідувачів

випускових кафедр.

Програма семінару включає наступні теми:
- Новітні підходи до формування освітніх програм, що
відповідають національним критеріям якості освіти;
- Методи та засоби врахування думки стейкхолдерів освітніх
програм при формуванні компетентностей програмних
результатів та переліку освітніх компонент;

- Побудова матриці відповідності та структури викладання
освітніх компонент згідно мети та цілей освітньої програми;

- Досвід формування освітньої програми на факультеті

економіки та підприємництва.